Как бизнесът взаимодейства с университетите в предизвикателното време на дистанционна работа и обучение

0

Живеем във време на предизвикателства. Както бизнесът, така и образованието функционират дистанционно – липсата на физическо общуване поставя на изпитание редица процеси като провеждането на кариерни форуми, активното участие на бизнеса в процеса на обучение в университетите, наемането на нови служители и провеждането на стажове.

За иновативните решения в университетското пространство направихме блиц интервюта с трима водещи експерти в сферата:

  • Албена Кехайова, директор „Маркетинг и комуникации“ на Американския университет в България – АК
  • Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет на Софийски университет „св.Климент Охридски“ – АГ
  • Светлозар Пeтров, управляващ партньор на „Джоб Тайгър“ – СП

Как промяната в начина на обучение заради пандемията влияе върху избора на университет при младите хора? Какви нови тенденции наблюдавате и кои от тях предполагате, че ще се запазят в дългосрочен план?

АК: Тенденцията е да се отчитат фактори, които преди не са били от първостепенно значение, като гъвкавост на предлаганите курсове, хибридно обучение, адекватен отговор на кризисни ситуации. Отчитаме по-голям интерес към възможности, които се предоставят близо до дома, както и към сигурността в университетските градчета. Все повече млади хора и техните родители очакват да получават не само безпрепятствен учебен процес, но и здравно обслужване, консултации, връзка с бизнес общността за осигуряване на стажове и кариерна реализация. Повече внимание се обръща на ценностите и духа на университета. Смятам, че тези тенденции ще се запазят и в бъдеще. В АУБ, например, ще запазим хибридното обучение и след отшумяване на пандемията. Така студентите, които по различни причини не могат да пристигнат в кампуса навреме, няма да пропускат часовете си. Инвестирахме в ново техническо оборудване и можем да организираме уъркшопи, семинари и лекции, достъпни до по-широк кръг от хора. Така разширяваме възможностите за свързване, географските ограничения се размиват и се предоставя неограничен достъп до знание, съвети и взаимопомощ.

АГ: На първо място, при нас имаше засилен интерес от кандидати, за които кризата е време да инвестират в бъдещето чрез търсене на нови знания и умения. Друга част от кандидатите ни през лятото видяха, че дори през месеците март-юни нашият факултет успя да реализира, макар и само онлайн, почти всички предвидени съвместни инициативи с работодатели и институции, т.е. успешно се адаптирахме и това беше добър сигнал. В по-общ план не само при нас, но и в други страни и университети наблюдаваме засилен интерес към специалностите на бъдещето, свързани с дигитализация на процесите, анализа на големи данни, проблемите на лидерството и устойчивото развитие. В този смисъл корона-кризата е катализатор на процеси, които вече бяха започнали.

СП: Мисля, че основната промяна е свързана с избора на университети в чужбина. Предвид кризата с COVID-19 доста млади хора (и семействата им) решиха да се спрат на висше училище в България или да пропуснат една година в очакване на по-спокойна обстановка. Това дава шанс на родните университети и се надявам те да се възползват от него.

Темата връзка бизнес – образование е много модерна. Как се осъществява това взаимодействие в момента? Продължава ли бизнесът да поддържа активна връзка с университетите в новите реалности?

АК: Връзката с бизнеса се запази силна. И както в целия свят всичко се случва виртуално. Zoom срещите доказаха ефективността си, защото дават много гъвкавост и възможност за разширено участие. Много компании се сблъскаха с нови модели на работа, а това провокира интереса им към млади хора, които със свеж поглед биха могли да допринесат за иновации в работата. Все по-голяма част от компаниите се интересуват от широк мироглед, гъвкавост и адаптивност – качества, които изгражда американското образование в стил liberal arts. Критичното мислене, умението за решаване на проблеми, търсенето на нестандартни решения са особено важни днес, когато статуквото е поставено под въпрос.

АГ: В Стопанския факултет на Софийския университет онлайн форматът ни позволи да направим повече събития с по-широк кръг участници от бизнеса, включително с по-голямо участие от други страни. Спечелихме от премахването на разстоянията чрез онлайн средата, но загубихме от живия контакт с нашите гости. Кризата беше стимул да потърсим нови формати за сътрудничество, нови партньори, както и нови теми, за които да каним представителите на бизнеса. Благодарни сме на нашите колеги от компаниите и институциите, с които си партнираме, защото те продължават да участват в нашите инициативи, както и да предлагат нови идеи за сътрудничество.

СП: Неизбежно. Животът продължава, а връзката бизнес-образование вече е част от работата и е ежедневна нужда и за трите страни (да не забравяме студентите).

Промени ли се начинът, по който се търсят млади и образовани кадри – как се провеждат кариерните форуми и какво е участието в тях? Запазва ли се интересът онлайн, има ли отлив? Какво ново виждате в сферата?

АК: Кариерният център на АУБ е изключително активен и поддържа тесни връзки с бизнеса, а пандемията послужи като катализатор на идеи и нови инициативи. Макар и виртуално дейностите на центъра не секват. Всяка година АУБ провежда Панаир на професионалната реализация. Тази година той се проведе виртуално и отново успя да привлече водещи работодатели и международни организации. В АУБ се обучават студенти от над 40 държави, които търсят реализация в цял свят. Новият подход за провеждане на панаира премахна границите и даде шанс на компании от чужбина да „присъстват“ и да предложат възможности за реализация. Освен това нашата общност от възпитаници е изключително сплотена и по време на пандемията те протегнаха ръка към настоящите студенти. Един от примерите е създаването на менторска програма, която подготвяше студентите за прехода към пазара на труда, а също споделяха възможности за работа и стаж.

АГ: Тази година Стопанският факултет проведе Кариерен форум 5.0 изцяло онлайн с участието на 30 водещи компании. В електронна среда чрез новата платформа „Онлайн Стопански факултет“, в която са включени всичките ни студенти, те имаха възможност да участват в целогодишно в кариерни събития и да получат достъп до записи от виртуални гост-лекции и уебинари, както и информация относно възможностите за кариерно консултиране, предстоящи обучения и събития. В новия формат осигурихме и възможности за провеждане на индивидуални интервюта, които също бяха използвани от много компании и студенти. Основен фактор за успеха на кариерните събития бе готовността на компаниите да предоставят ново и специално създадено за целта дигитално съдържание.

СП: По-голямата част от кариерните форуми през 2020 г. се проведоха онлайн и постепенно всички свикват с това. Може би още малко активност от младите хора, особено при продължаване на тази обстановка, би била от полза за всички страни.

Продължава ли трендът на активно ползване на стажанти и стажантски програми при бизнеса и как се реализира това в среда на дистанционна работа?

АК: Всъщност дистанционната работа даде още по-големи възможности за намиране на стаж. А бизнесите станаха доста по-отворени и гъвкави в предложенията си и се възползваха от съвременните технологии.. Като се започне от онлайн срещи, тиймбилдинги, виртуално кафе, до управлението на проекти. Наистина няма нищо по-хубаво от личния контакт, но при желание, добра работна етика и мотивация, работа се върши ефективно независимо от локацията.

АГ: Интересът на работодателите към нашите студенти се запази, а в някои сфери дори е по-голям от преди. От март до началото на декември нашият Кариерен център е публикувал над 100 обяви за стажове и работа, насочени специално към нашите студенти. В среда на дистанционна работа стажовете са не по-малко интензивни. Освен стажове, виждаме и все повече обяви за почасова работа, които предлагат възможности за съчетаване на студентството и натрупването на реален опит.

СП: Първо искам да кажа, че не всичко е дистанционно. Има много бизнеси, за които такава работа е невъзможна. Разбира се, ползването на стажанти е малко по-сложно при дистанционна работа, но всичко е въпрос на добра организация и на добри въвеждащи програми и начини за контрол. Добрите компании се справят с това. Ако компаниите имат проблем, той е по-скоро свързан с други аспекти на кризата – при здравна криза, последвана от икономическа, планирането, особено на персонала, е доста трудно. Все пак работата продължава и стажантските програми, ако и в малко намален обем, се провеждат.

А сега накъде? Вашата прогноза за втория семестър и бъдещето на кариерните събития?

АК: В момента плановете са да започнем пролетния семестър онлайн на 18 януари, като преминем към присъствено/хибридно обучение на 8 февруари. Хибридното обучение доказа ефективността си, като същевременно спомогна за контрола на епидемичната ситуация в кампуса. Създадената добра организация и контрол на мерките за задължителна дистанция, носенето на маски, измерването на температурата, ограниченията при провеждане на срещи, дезинфекция и др. дадоха резултат и не се стигна до сериозно разпространение на вирусана кампуса. Освен благодарности към екипа, който предоставяше съвети и оказваше помощ, трябва да благодарим на студентите си, които отговорно следваха процедурите и ни помогнаха да се справим.  

АГ: Единственото сигурно в настоящата ситуация е несигурността. Вече имаме опит от рязката промяна през пролетта и по-очакваната смяна на учебната зала с екраните през есента, така че сме готови да реагираме бързо на следващи етапи в пандемията. Радвам се, че нашият факултет, Софийският университет като цяло и другите колеги от образованието показаха, че можем да сме не по-малко адаптивни от бизнеса, когато се налага да превключим от обучение в зала към електронните формати и обратно. Очаквам, че след края на пандемията ще запазим онлайн средата като част от учебния процес и партньорствата с бизнеса – много събития с чуждестранни гости може да се провеждат в електронна среда, а нашите инициативи – да достигнат до международна аудитория.

СП: По отношение на втория семестър – присъствено, смесено или онлайн – думата имат университетите и здравните власти. Кариерните събития са планирани в обичайния обем и годишният ни календар е публикуван. Единственото ново е, че всяко събитие има предварително плануван онлайн вариант.

Албена КехайловаАтанас ГеоргиевСветлозар Петров
Албена Кехайова, директор „Маркетинг и комуникации“ на Американския университет в България
Албена Кехайова има дългогодишен международен опит в сферите на корпоративните комуникации и маркетинг. Професионалната й експертиза включва медиа, производствена компания в силно конкурентния фарма сектор и дългогодишен експертен път в сектора на образованието. Кехайова заема длъжността директор „Маркетинг и комуникации“ на Американския университет в България (АУБ) от 2018 г. Преди това е отговаряла за връзки с медиите и маркетинг в отдел „Комуникации и маркетинг“ на университета. Албена Кехайова има магистърска степен по бизнес администрация за ръководни кадри от Американския университет в България.
Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет на Софийски университет „св.Климент Охридски“
Доц. д-р Атанас Георгиев е Декан, Ръководител на Катедра „Икономика и управление по отрасли“ и Директор на магистърската програма „Енергийни пазари и услуги” в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.Завършил е магистратури по „Енергийна икономика“ и по „Финанси и банково дело” в СУ. Преподава в курсове на Дипломатическия институт към МВнР на Република България. Водил е лекции в Германия, Украйна, Босна и Херцеговина, Грузия (онлайн) и др. Автор на редица публикации за енергийния отрасъл. Член е на International Association for Energy Economics, както и член на УС в Националния комитет на България в Световния енергиен съвет и на УС в Индустриален клъстер „Електромобили“. Консултант в енергетиката от 2005 досега. Издател и гл. редактор на бизнес-изданията „Ютилитис” и „Фасилитис“.
Светлозар Пeтров, управляващ партньор на „Джоб Тайгър“
Светлозар Петров е управител на компанията за комплексни HR услуги JobTiger и един от създателите на www.jobtiger.bg – първият професионален и напълно интегриран сайт за търсене и предлагане на работа в България. Той е член на настоятелството на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, член на настоятелството на Фондация на бизнеса за образованието, един от създателите на Клуба на корпоративния дарител и член на УС на БДФ. Един от създателите на сдружение „Образование България 2030″. Председател e на почетния съвет на Международната награда на херцога на Единбург за България.
[/su_tabs]

Даниела Божинова

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here