Как бизнесът взаимодейства с университетите в предизвикателното време на дистанционна работа и обучение

0
Живеем във време на предизвикателства. Както бизнесът, така и образованието функционират дистанционно – липсата на физическо общуване поставя на изпитание редица процеси като провеждането на кариерни форуми, активното участие на бизнеса в процеса на...