БТПП подкрепи млади безработни да посетят Испания

0

Младежи от различни градове на България, определени от регионалните Търговско-промишлени палати в Хасково, Стара Загора и Търговище, ще посетят автономна област Валенсия – Испания. Те ще се запознаят с условията и възможностите за създаване на собствен бизнес. Работното пътуване се осъществява по проект „Интегрирана услуга за предприемачи в България“, изпълняван от Национална асоциация на общинските служители в България, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.

На 11 и 12 април 2013 г. група от десет младежи след подбор от над 50 кандидати, ще се срещнат с техни връстници от градовете Валенсия и Алзира.

Испания има развита хоризонтална и вертикална структура на подкрепа на новосъздаващия се бизнес. Регионалното правителство в лицето на Института на малкия и среден бизнес във Валенсия поощрява въвеждането на иновации и нови технологии като посредничи между бизнеса и научните центрове. Този институт осигурява условия за Испанската служба за патенти и търговски марки да предоставя достъп до своите бази данни, както и да подпомага бизнеса за изпълнението на всички формалности по регистрацията на правата за интелектуална и индустриална собственост.

Търговската камара на Валенсия е другата основна структура, която подпомага новосформирани фирми. Чрез едно гише за обслужване им предлага всички необходими административни процедури, организира курсове за начинаещи предприемачи и предоставя консултации за подготовка на бизнес план.

Младите предприемачи от България ще посетят Центъра за фирмени инициативи на Асоциацията на общини Горна Рибера, която е партньор по проекта. Сдружението включва 35 общини и чрез подобен проект е внедрила интегрираната услуга за предприемачи.

Програмата на посещението предвижда срещи с млади предприемачи във Валенсия, които работят в общо работно пространство. Опитът на Испания в областта на екологичните производства, туризма и опазването на околната среда, както и условията на бизнес инкубатор за социално отговорни фирми, ще са обект на опознаване и проучване от страна на българските участници по проекта. Този опит ще бъде представен от младежите при участието им в заключителната кръгла маса по проекта в София на 25 април тази година.

Гергана Димова–ПР звено на
Българска търговско-промишлена палата
Т: +359 2 8117 616    M: +359  878 865 704

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here