EURO CIRILIC

0

ИНОВАТИВЕН ПОДХОД, КОЙТО ПОЛЗВА ЗА ОСНОВА КИРИЛИЦАТА-ТРЕТАТА ОФИЦИАЛНА АЗБУКА НА ЕС, и ПРИНЦИПИТЕ НА “СЛЪНЧЕВАТА ПЕДАГОГИКА” – БЪЛГАРСКАТА АЛТЕРНАТИВА НА СВЕТОВНОИЗВЕСТНИТЕ ВЪЗХИТАТЕЛНИ МЕТОДИ МОНТЕСОРИ и ВАЛДОРФ

Слънчевата педагогика представлява образователна система, основана на принципи с теоретична и практическа част. Нейните идеи са изцяло повлияни от учението на Учителя Петър Дънов и в продължение на повече от 90 години са прилагани в учебните часове от много педагози в различни градове и училища на България. Същността на Слънчевата педагогика е особено добре представена в книгата „Учителя за образованието“ от Боян Боев – ученик и последовател на Дънов.Книгата е издадена още през 1947 г.

Всички принципи, методи и упражнения са универсални – имат своето приложение и в системата на образованието, и във всички свободни форми на общуване, обучение, възпитание и самовъзпитание.

Основен акцент в методиката на слънчевата педагогика
е поставен на ПАНЕВРИТМИЯТА
Система от гимнастически и музикални упражнения ,създадена от Петър Дънов след 1927 г.,която днес се практикува в цял свят. С нея се постига истински вътрешен баланс и хармония, тъй като съчетава ритмична музика, красиви стихове и естествени движения.

Без всякакво съмнение СЛЪНЧЕВАТА ПЕДАГОТИКА е
цялостна наука, фокусирана върху мисълта за природата,светлината,музиката,танца.Тя дава възможност за структурирането на ценности от духовно и материално естество и насърчава развитието на добродетели в подрастващите.

На 6-и юни, от 15 до 18 часа в Съюза на българските журналисти беше представен проекта EUROCIRILIC и беше проведено занимание по Слънчева педагогика от обучителя Александър Стойчев.

Преди това, проектът получи подкрепата на председателят на СБЖ-г-жа Снежана Тодорова.

В паузате между обсъжданите теми присъстващите разменяха мнения и опит, показвайки абсолютното си одобрение и оптимизъм за бъдещето на тази система.

Даниела Владимирова Христова

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here