Интервю с Милица Николаева-  социолог и консултант с над 10 годишен опит

0
Във връзка с изпълнението на проекта „Променяме света“ на фондация „Слънчеви пътеки“, одобрен и финансиран от Столична програма „Социални иновации“ , с Договор рег.№ СОА23-ДГ56-4213 от 12.10.2023 до 25.11.2023г., в партньорство  с две културни...

интервю с Паола Колева-преподавател в 31СУЧЕМ“Иван Вазов“, член на УС на фондация „Слънчеви пътеки“

0
Във връзка с изпълнението на проекта „Променяме света“ на фондация „Слънчеви пътеки“, одобрен и финансиран от Столична програма „Социални иновации“ , с Договор рег.№ СОА23-ДГ56-4213 от 12.10.2023 до 25.11.2023г., в партньорство  с две културни...

Интервю с Елица Тошева- преподавател по изобразително изкуство, технологии и предприемачество в 59 ОУ„...

0
Във връзка с изпълнението на проекта „Променяме света“ на фондация „Слънчеви пътеки“, одобрен и финансиран от Столична програма „Социални иновации“ , с Договор рег.№ СОА23-ДГ56-4213 от 12.10.2023 до 25.11.2023г., в партньорство  с две културни...

Интервю с Марио Йоцов- преподавател по пиано и солфеж, композитор

0
Във връзка с изпълнението на проекта „Променяме света“ на фондация „Слънчеви пътеки“, одобрен и финансиран от Столична програма „Социални иновации“ , с Договор рег.№ СОА23-ДГ56-4213 от 12.10.2023 до 25.11.2023г., в партньорство  с две културни...

Интервю с Даниела Козовска

0
Във връзка с изпълнението на проекта „Променяме света“ на фондация „Слънчеви пътеки“, одобрен и финансиран от Столична програма „Социални иновации“ , с Договор рег.№ СОА23-ДГ56-4213 от 12.10.2023 до 25.11.2023г., в партньорство  с две културни...

Рисунки на ученици от целевите групи по проекта”Променяме света”

0
Това са Божидар Гаров, Божидар Павлов, Симона Лидиева, Ангелина Начева, Лили Георгиева, Йоан Веселов, възпитаници на школата по изобразително изкуство към 59 ОУ"Васил Левски". Творбите ще бъдат публикувани периодично от октомври до ноември на сайта...

ПОКАНA

0
Във връзка с изпълнението на проект „Променяме света“ на фондация „Слънчеви пътеки“, одобрен и финансиран от Столична програма „Социални иновации“ , с Договор рег.№ СОА23-ДГ56-4213 от 12.10.2023 до 25.11.2023г., в партньорство  с две културни...

Рисунки на ученици от целевите групи по проекта”Променяме света”

0
Авторите са ученици от 5-ти клас на 59 ОУ"Васил Левски". Това са Божидар Гаров, Божидар Павлов, Симона Лидиева, Ангелина Начева, Лили Георгиева, Йоан Веселов. Творбите ще бъдат публикувани периодично от октомври до ноември на сайта...

Проектът “Променяме света” на фондация “Слънчеви пътеки”,  одобрен и финансиран от Столична програма”Социални иновации”

0
Проектът "Променяме света" на фондация "Слънчеви пътеки",  одобрен и финансиран от Столична програма"Социални иновации"с Договор рег.№ СОА23-ДГ56-4213 от 12.10.2023 до 25.11.2023г. Партньори по проекта са две културни институции в столицата: 59 ОУ"Васил Левски" и...

София бе почетена с празнична програма и весело настроение

0
Фондация „Слънчеви пътеки“, възпитаници на  НЧ „Димчо Дебелянов-1960", ученици и младежи от 59 ОУ „Васил Левски“ и от  31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ отпразнуваха Денят на София в залата на читалището.   Основният акцент на празника бе...