Представяне на инсталация под надслов “Променяме света“  в парка пред НЧ“Димчо Дебелянов-1960

0

Във връзка с изпълнението на проект „Променяме света“ на фондация „Слънчеви пътеки“, одобрен и финансиран от Столична програма „Социални иновации“, с Договор рег.№ СОА23-ДГ56-4213 от 12.10.2023 до 25.11.2023г., в партньорство  с две културни институции в столицата: 59 ОУ”Васил Левски” и НЧ”Димчо Дебелянов-1960″,

се състоя събитиетоПредставяне на инсталация под надслов “Променяме света“  в парка пред НЧ“Димчо Дебелянов-1960“.  

В залата на НЧ“Димчо Дебелянов-1960“ дойдоха   ученици от целевите групи по проекта от 59ОУ“Васил Левски“, техните преподаватели, възпитаници и педагози от читалището, ученици и преподаватели от 31СУЧЕМ“Иван Вазов“, медии, граждани, общественици.

Думата за приветствие бе дадена на Миглена Иванова – ръководител на проекта “Променяме света“ и управител на фондация“Слънчеви пътеки“. Тя благодари на ръководството на СО“Социални услуги за деца и възрастни“  за финансовата подкрепа и възможността за изява на децата в неравностойно положение. Сърдечно благодари на директорката на  59 ОУ“Васил Левски“ Мариана Божкова за нейната съпричастност, грижа и всеотдайност към съциалните проблеми на възпитаниците на училището. За това, че не за първи път оказа пълна подкрепа в хода на изпълнение на проекта “Променяме света“, както и за минали събития.  Като партньори по проекта, преподавателите и учениците, вдъхновявани  от госпожа Божкова, участваха пълноценно и творчески във всички мероприятия, казаха от УС на фондация “Слънчеви пътеки“.

Изразена бе благодарност към партньорите на фондация “Слънчеви пътеки“ от читалището,  към Татяна Пандурска-председател на НЧ“Димчо Дебелянов-1960“, към Славея Стойчева, Елена Миларова, Светла Тодорова,  към преподавателите и възпитаниците за невероятната творческа подкрепа и всеотдайност по време на дейностите по проекта “Променяме света“.

Преди да бъде сътворена  инсталация от дървени сърца в градинката пред читалището, присъстващите  разгледаха рисунките на  възпитаниците по изобразително изкуство на 59 ОУ“Васил Левски“, изразяващи   радостта от грижата за ближния, за семейството, любов към добротата и познанието.

Бе дадена думата на преподавателката им Елица Тошева, която благодари за организацията на фондация “Слънчеви пътеки“ и на партньорите им от НЧ“Димчо Дебелянов-1960“. Сподели за желанието и творческото търсене на младите художници, за участието им с тематични произведения на всички събития- „Дена на християнското семейство“, „Ден на будителите“, „Ден на София“. Някои от авторите на рисунките разказаха как си представят един по-добър и по-щастлив свят. И как го отразяват с четки и бои.

Дойде време и за музикалната програма на   школата по пиано към читалището. Музикалният педагог Марио Йоцов успя да приповдигне настроението и да предизвика заслужени аплодисменти , след като изсвири „Песен за доброто“ и прекрасната песен „Има светлина“. Всички пяхме с усмивки и благодарност за ведрото  настроение, идващо от клавишите на пианото.

Малко след това участниците в събитието сътвориха инсталация  от дървени сърца  с написани от тях послания  в парка и градинката  пред НЧ“Димчо Дебелянов-1960“. Учениците  акцентира върху доброто, което ще спаси света, за любовта и щастието да вършиш  всичко със сърцето си!

С посланията младежите станаха посланици за един по-добър свят.  А целта на проекта „Променяме света“ акцентира именно върху социалното включване и бедност, как да търсим пътища за подкрепа на уязвимите групи. Учениците чрез изкуството изразиха себе си и успяха да въздействат на останалите по време на всички събития.

След поставянето на сърцата и украсите в градинката, в залата на читалището от името на фондацията участниците получиха специални грамоти с надпис: „За отлично представяне в областта на изкуствата и принос за добротата между хората“.

Учениците от 31 СУЧЕМ“Иван Вазов“ и от 59ОУ“Васил Левски“ бяха наградени с исторически книги и декоративни сърца за спомен.

Във връзка с края на проекта “Променяме света“ бе дадена кратка пресконференция от името на УС на фондацията за всички отминали събития, включващи честването на няколко значими  дати, тематични изложби, посещение на 40 ученици и на техни преподаватели на спектакъл в Националната опера и балет, написани десетки публикации в сп.“Черно и бяло“, сайта на фондация “Слънчеви пътеки“, сайта на НЧ“Д.Дебелянов-1960“, сайта на 59 ОУ“Васил Левски“, в социалните мрежи и в др.електронни издания. Присъстващите се запознаха и с материалите по проекта, както и с интервютата с преподаватели и общественици. Преди края на срещата гостите научиха повече за творческата и иновативната работа по проекта “Променяме света“ и за бъдещите дейности на „Слънчеви пътеки“.

Миглена Иванова благодари на СП“Социални иновации“, на партньорите по проекта и на всеотдайните си колеги от фондацията Даниела Козовска и Паола Колева.

И този път не мина без паметна фотография, която отбеляза  завършек на един проект, но и продължение на добротота, изписана върху дървени сърца за обич!

от Миглена Китанова

Участват: Представители на Столична програма „Социални иновации“, Мариана Божкова-директор на 59 ОУ „Васил Левски“, както и нейни колеги, Татяна Пандурска- председател на НЧ „Димчо Дебелянов-1960“, преподаватели от 31 СУЧЕМ „Ив. Вазов“, представители на местната общественост, представители на творчески съюзи, медии.

Проектът „Променяме света” на фондация „Слънчеви пътеки” е одобрен и финансиран от Столична програма „Социални иновации” с Договор рег.№  СОА23-ДГ56-4213 от 12.10.2023г  до 25.11.2023г., в партньорство с две културни институции в столицата: 59 ОУ „Васил Левски” и НЧ „Димчо Дебелянов-1960“.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here