Сътрудничеството между Китай и страните от Централна и Източна Европа е стимул за обмена в културата и туризма

0

През юли миналата година в София се проведе 7-та среща на върха между Китай и страните от Централна и Източна Европа, където китайският премиер Ли Къцян и ръководителите на 16-те държави в района съвместно разработиха и публикуваха „Програма за сътрудничеството между Китай и ЦИЕ от София“. В нея се разясняват перспективите и посоката за сътрудничеството във формата „16+1“ в областта на културата и туризма.

През последните години културният обмен между Китай и ЦИЕ дава плодотворни резултати. Форумът на културните министри се провежда на всеки две години. През март 2018 г. в Скопие бе създаден Координационен център за културното сътрудничество във формата „16+1“. Летни танцови лагери в тази рамка се организират всяка година. През април и май 2016 г. и 2018 г. композитори от страните от ЦИЕ посетиха Китай. През юли 2016 г. художници от тези държави бяха в провинция Гуейджоу. През септември 2018 г. китайски художници посетиха Сърбия и Черна гора. Всяка година се провеждат срещи между танцьорите от Китай и ЦИЕ, както и форуми за културната и арт индустрии във формата „16+1“. Първият музикален летен лагер в същата рамка бе организиран през август 2017 г. в Македония и Унгария, а тази година ще има втори такъв. В рамките на културното сътрудничество бяха създадени Арт лига за танцовата култура, Съюзи на музикалните институти, на библиотеките, Центрове за художествено творчество и изследвания, за обучение на млади артисти, за обмен и сътрудничество в културата и за изследване и обмен на националните култури и изкуства.

От гледна точка на международния обмен в туризма Китай и страните от ЦИЕ успешно проведоха „Година за стимулиране на сътрудничеството в туризма между Китай и ЦИЕ“. В Унгария, Словения, Босна и Херцеговина, Хърватия и Латвия през 2014 г., 2015 г., 2017 г., 2018 г. и тази година се проведоха конференции на високо ниво за сътрудничеството в туризма. В Унгария бе открит Туристически център на страните във формата „16+1“, Съюз на органите за стимулиране на туризма и туристическите компании, както и Китайски туристически офис в Будапеща. През тези години страните от ЦИЕ продължиха да участват в Международното туристическо изложение в Китай. Много китайски провинции и градове проведоха разнообразни дейности, за да популяризират туристическите ресурси на страните от ЦИЕ. В бъдеще ще продължи партньорството между туристическите компании от Китай и ЦИЕ. Те заедно ще създават туристически продукти, използвайки възможностите, които предлагат туристическите изложения.

Що се отнася до улесняването на визовия режим и транспорта, през 2016 г. Китай започна да въвежда политики, сред които 72-часов безвизов престой в страната. През ноември същата година Сърбия бе първата държава в Централна и Източна Европа, която вдигна визите за китайски граждани. През месец май миналата година същата политика бе въведена и в Босна и Херцеговина. Китайската авиокомпания „Еър Чайна“ откри директен полет до Будапеща, а Хайнанските авиолинии до Прага и Белград. Съобщено бе, че в бъдеще Китай и страните от ЦИЕ ще продължат да стимулират мерките за улесняване на персоналния обмен и ще увеличат броя на полетите.

Обменът и сътрудничеството в областта на културата и туризма са важен канал, който стимулира взаимното опознаване. От Министерството на културата и туризма на Китай заявиха, че ще приложат на практика „Софийската програма“, ще продължат да засилват практическото сътрудничество, ще усъвършенстват механизмите за него, за да може 17-те държави да споделят плодотворните резултати.

През 2012 г. Китай предприе 12 мерки, чиято цел бе да съдействат за приятелското сътрудничество със страните от ЦИЕ. Една от тях бе провелия се на 14 май 2013 г. в Пекин Форум за културното сътрудничество между Китай и ЦИЕ. По покана на китайското културно министерство в него участваха делегации от 16-те страни от ЦИЕ. Форумът се фокусира върху задълбочаването на практическото сътрудничество и съвместното изграждането на по-добро бъдеще.

На 13 ноември 2015 г. в София се проведе вторият форум, в който участваха около 100 представители от Китай и страните от ЦИЕ. Ли Къцян и Бойко Борисов изпратиха поздравителни адреси до него. В своя поздравителен адрес Ли Къцян заяви, че културата е мощно средство, което преодолява времето и пространството и открива път към душите на хората. Китай и страните от ЦИЕ са с блестящи култури и дълга история и  между тях съществува традиционна дружба. През последните години взаимното политическо доверие непрекъснато се засилва, практическото сътрудничество в различни сфери се развива бурно, в културния обмен са постигнати плодотворни резултати, което е от изключително важно значение за двустранните контакти.

Ли Къцян посочи, че Китай и страните от ЦИЕ са стари приятели, съвместно са преодолели редица изпитания, но в същото време са нови партньори в съвместното изграждане на едно по-добро бъдеще за света. Китайската инициатива „Един пояс, един път“ стимулира международното сътрудничество в производствения капацитет, спомага за изграждането на инфраструктурата и реализирането на плановете за развитие в тези държави. Взаимното допълване в сътрудничеството във формата „16+1“ e голямо, а потенциалът за развитие огромен.

Българският премиер Бойко Борисов каза, че сътрудничеството между Китай и ЦИЕ играе важна роля за обмена в сфери като  икономиката, културата и регионалното партньорство и допълва европейско-китайските отношения. Стимулирането на културното разнообразие и диалога между държавите са от полза за справяне с предизвикателствата, премахването на бариерите и ще влее повече енергия за сътрудничеството в различни области и на различни нива.

Страните от ЦИЕ са важна част от „Един пояс, един път“ и връзка между Азия и Европа. 2018 г. бе „Година на регионалното сътрудничество“. Като важно съдържание в сътрудничеството във формата „16+1“ културният обмен засилва дружбата между народите, в същото време стимулира практическото сътрудничество между тези страни.

Китайският културен център в София е първата подобна институция в ЦИЕ. Чрез редовното провеждане на изложби, представление и други културни събития, той създаде платформа за културния обмен между Китай и България, както и между Китай и ЦИЕ. Освен това съдейства за сътрудничеството между Китай и тези държави в области като икономиката и търговията, инвестициите, образованието и туризма.

През юни миналата година в Полша се проведе Третият форум за културната и арт индустрии на Китай и ЦИЕ, където участниците търсиха начини за възраждането на градовете чрез изкуството, модели за сътрудничество в сферата на дизайна, културата, киното, новите медии, видео-игрите и трансрегионалната координация.

От 1 до 24 август в Хърватска и Унгария се проведе Четвъртият танцов летен лагер между Китай и ЦИЕ. През последните години този вид събития стимулират практическото сътрудничество между танцьорите и обучението им, съдействат за съвместната обмяна на опит, както и за подготовката на кадри за Китай.

Дин Хао