Изложба “Дружество на Новите художници” 13.12.2011 – 4.03.2012, СГХГ

0

Изложбата „Дружеството на Новите художници. 80 години от основаването” е част от поредицата изследователски проекти, които Софийска градска  художествена галерия разработва през последните години.

Дружеството на Новите художници изиграва важна роля в българското изкуство през различни исторически периоди. Основано през далечната 1931 г. то има кратко съществуване – едва до 1944 г. За този кратък период дружеството успява да се утвърди в художествения живот на страната и демонстрира интензивен творчески живот. „Новите” редовно участват във всички Общи художествени изложби, устройват самостоятелни изложби на дружеството и реализират интересни обществени начинания. Целта на тази генерация художници е да постави нови задачи и проблеми за нашето изкуство, да достигне до нови и модерни изразни средства, които да отговарят на духа на времето, в което живеят.
Изложбата има ретроспективен характер и в нея се очертават две посоки – художествена, състояща се от над 250 живописни платна, скулптурни произведения, графични творби, събрани от градските художествени галерии в страната и частните колекции, и документална, в която са включени голям брой архивни материали, свързани с организационния живот на дружеството, както и критични материали, които дават възможност зрителят да се докосне по-пълноценно до епохата на „Новите”.
Целта на изложбата е да разкрие колкото може по-широко изкуството на Новите художници, обединени от обща творческа платформа. Да възстанови творческия път на дружеството и да даде по-цялостна представа за личния път, приемственост, влияния, традиции, духовни подбуди.
Експозицията е придружена от каталог на български и английски език

Софийска градска художествена галерия
ул. Ген Гурко 1
(вход откъм ул. „Княз Ал. Батенберг”)
www.sghg.bg

.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here