През 2015 година Центърът на промишлеността на Република България в Москва навършва 30 години

0

Следващите редове включват интервю с Илиян Цонев, Директор на ЦПРБ

Г-н Цонев, в Москва работят търговски представителства на различни страни. С какво се различава работата на българското търговско представителство?

logo_58_logoЦентърът на промишлеността на Република България в Москва се отличава от търговските представителства или търговските домове на другите държави, поради обширността на неговите функции. Най-главното е, че ЦПРБ е държавно учреждение, а не търговско предприятие и основната му задача е да спомага развитието на двустранните икономически отношения между България и Русия, привличайки руски инвестиции в икономиката на нашата страна. Освен това Центърът на промишлеността играе ролята на бизнес-инкубатор за български търговски и промишлени компании, които желаят да стъпят на руския пазар.

Както ни е известно. следващата година се отбелязват 30 години от създаването на ЦПРБ. Изменила ли се е функцията му за това време?

Да, разбира се, от създаването му през 1985 година в Съветския съюз, до сега нашите страни са преживели големи промени и това без съмнение се е отразило и на функцията на Центъра. Трябва да се отбележи, че през тези години Народна Република България е изнасяла многочислена и разнообразна машиностроителна продукция. Това са били съвременни металообработващи, дървообработващи и селскостопански машини. Освен това, България е изнасяла за СССР електронни, радиоелектронни и компютърни системи. За обслужването на тази техника са били нужни висококвалифицирани специалисти. Техническият център на машиностроенето на РБ в Москва – първоначалното име на ЦПРБ в Москва – е изучавал и решавал възникващи технически проблеми, анализирал е нуждите на огромния съветски пазар и е помагал на съветските специалисти да усвоят българската техника. Много български външнотърговски организации и големи производители са разполагали със собствено бюро за техническо обслужване в Центъра.

Бихте ли могли да назовете някои от тях?

Списъкът на тези организации е впечатляващ, демонстрирайки тогавашното разнообразно и широко сътрудничеството между двете страни. Това са – „АГРОМАШИНАИМПЭКС”, „БАЛКАНКАР”, „БАЛКАНКАРПОДЕМ”, „БИОИНВЕСТ”, «ЭЛЕКТРОИМПЭКС”, „ИЗОТИМПЭКС”, „ИНТРАНСМАШ”, „КОРАБОИМПЭКС” и други. Специалистите, които са работели в бюрата за техническо обслужване, са консултирали съветския потребител относно организацията на работа и са изготвяли документация за експлоатацията и техническото обслужване.

А с какво се занимава Центърът на промишлеността на Република България в Москва понастоящем?

Днес, за съжаление вече не съществува такова многообразно търговско и техническо сътрудничество между България и Русия. Преди всичко, защото промишленото производство на България е спаднало рязко в сравнение с 80-те години. Днес ЦПРБ съдейства за възстановяването на контактите и бизнес- отношенията, с цел популяризиране и реализация на българска продукция на руския пазар. За това Центърът, съвместно с Посолството на РБ в РФ, СТИВ-Москва и БРТПП, организира бизнес мисии и пътувания на български предприемачи, представители на български компании и промишлени обединения в региони на Русия. От друга страна се организират и делови пътувания за представители на руски бизнес кръгове, държавни и общински органи и СМИ, с цел запознанство с инвестиционния потенциал на България и създаване на делови и информационни контакти.

Например, миналата седмица ЦПРБ организира няколко срещи на кмета на Несебър в Москва. В резултат на деловите преговори бе взето решение за сключване на договор за побратимяване с най-големия район в Подмосковието. Кметът на Несебър бе много благодарен на Центъра на промишлеността за оказаното съдействие.

В Москва се провеждат много международни изложения. Взима ли участия в тях Центърът на промишлеността?

Да, разбира се, нашият Център, съвместно с български държавни и браншови организации, участва в международни изложби на тема туризъм, машиностроене, хранителни продукти, строителство и др., не само в Москва, но и в други големи промишлени центрове на Русия. Също така, ние се явяваме съорганизатори на подобни изложби. Например, със съдействието на Посолството на РБ в РФ, СТИВ-Москва и БРТПП проведохме “Дни на България” в няколко области на Русия, разказахме на предприемачите и ръководството на регионите за промишления и туристически потенциал на България, както и за дейността на ЦПРБ. През изминалата година и половина подобни събития са провеждани в град Воронеж, в Република Чувашия, в Курска област, в Алтайски край, в Калужска област и в Москва.

Например, през 2013 година в деловите срещи на “Дни на България” във Воронеж участваха 21 български компании. Бяха достигнати договорености за стартирането на чартърни полети между Воронеж и Варна, Воронеж и Бургас. Между ООД “Севзапканат Воронеж” и “Балканкарподем” бе сключен договор за създаването на съвместно производство, а магазин “МЕТРО-Воронеж» започна преговори за преки доставки на известни български консервирани зеленчуци.

Как обикновено протичат „Дни на България“ в руските региони?

В края на месец май се проведоха „Дни на България“ в Калужска област, като събитието беше организирано от ЦПРБ, съвместно с Посолството на Република България в РФ, БРТПП и ТПП Калуга.

Програмата на „Дните на България в Калужска област“ беше наситена от културни и бизнес мероприятия, в които участие взеха 20 български компании.

По време на кръглите маси български и руски представители на туризма, строителството, преработващата промишленост и селското-стопанство обсъдиха възможностите за дълготрайно сътрудничество и бяха предложени потенциални съвместни проекти.

След края на срещите беше подписано споразумение за сътрудничество между БРТПП и ТПП Калуга и между ЦПРБ и ТПП Калуга.

Събитието беше силно отразено от медиите в Калужска област. Много издания писаха за прекрасните български стоки, за възможностите за почивка и закупуване на недвижими имоти в България. По този начин всяко мероприятие “Дни на България” има за цел да изпълни мисията на ЦПРБ – популяризиране на българските продукти и услуги в Русия.

Кое от деловите пътувания в България, които вие сте организирали, са били особено успешни?

ЦПРБ е един от партньорите на руския конкурс „Открита община“. Този конкурс ни дава възможност да общуваме с ръководството на много руски общини, които са открити към взаимодействие и сътрудничество. Ние каним на делово пътуване в България ръководителите на общините победители в конкурса. Тази година официална делегация от 10 човека посети градовете София, Пловдив, Хисаря, Казанлък, Стара Загора, Несебър, както и селата Брестовица и Ново Село. Участниците в руската делегация имаха възможността да се запознаят с особеностите на формирането на инвестиционния и бизнес климат в българските общини, както и да обменят опит. Представителите на местната власт презентираха градовете и общините си, като изявиха желанието си за подписване на споразумение за сътрудничество.

Оказвате ли конкретна помощ на българските предприятия, желаещи да навлязат на руския пазар?

Да, естествено, това е една от най-важните части от нашата работа. Ние предоставяме на българските компании информация относно особеностите за правенето на бизнес в Русия и за руското законодателство в сферата на предприемачеството. На територията на Центъра е организирана постоянно действаща изложба на български хранителни и козметични продукти.

Тъй като вие сте структура на Министерството на икономиката и енергетиката на България, предполагам, че често отчитате дейността на ЦПРБ. Какви резултати сте отчели за първото полугодие на 2014 г.?

Да, за първото полугодие ние сме отбелязали много добри резултати. Например, съвместно с действащите държавни структури в Москва – Посолството на Република България в РФи СТИВ-Москва, ЦПРБ е осигурил участието на България и на 359 български фирми в много руски и 10 международни изложения, бизнес срещи, форуми и семинари.

Нужно е да отбележим, че нашият официален сайт става все по-търсен и посещаемостта му се увеличила два пъти в сравнение с миналата година. Това е резултат от работата на специалистите в ЦПРБ, които през първото полугодие са публикували на сайта повече от 30 маркетингови проучвания и много други информационни материали, полезни за българските и руските предприемачи.

ЦПРБ работи за осъществяването на държавната политика в областта на разширяването на икономическите и търговски отношения между Република България и Руската Федерация. През своите 30 години Центърът успешно осъществява мисията си.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here