Ре-композиция. Aвтор, медия и произведение в епохата на дигиталното възпроизводство

0

На 27.02.2013г от 19 часа в новата конферентна зала на Ректората на СУ “Св. Климент Охридски” ще се проведе обсъждане на книгата на Красимир Терзиев ” Ре-композиция. Автор, медия и произведение в епохата на дигиталното възпроизводство”. Институт за съвременно изкуство – София кани всички желаещи да присъстват.

Анонс на автора:

[quote]

„Изложението в тази книга следва процесите на дематериализация и фрагментация на онова, което сме свикнали да наричаме произведение на изкуството. Става дума за всички онези процеси и артефакти в центъра на художествените практики в съвременните визуални изкуства, които са движени, от една страна, от развитието на технологиите за производство и разпространение на образи, а от друга, от променящото се отношение към това що е изкуство. По-конкретно се фокусирах върху въпросите, които тези процеси поставят пред традиционни понятия като оригинал, копие и свързаните с тях проблеми за мястото, времето, медията, а те от своя страна препращат към позициите на автора и публиката.

Културата на ремикс изглежда като дематериализирана култура за всички — даром. В безпрецедентното по своите мащаби творчество в мрежата отеква ехото на много манифестирани от художествените авангарди утопични амбиции: демократизиране на естетическия опит, активиране на зрителя и превръщането му в участник в творческия процес, свободен трансфер на културни обекти и съдържания между различни контексти, отпадане на границите между жанрове, форми и езици на изразяване, между кодовете на висока и ниска култура, накратко — между изкуство и живот. Като че ли там, където авангардите се провалят, техно-медиите днес успяват. Само че тези дематериализирани културни обекти (които препращат към стратегията на съпротива на авангардите) впоследствие се оказват перфектно адаптирани към постфордистката фаза на капитализма и новата икономика.”

Красимир Терзиев

[/quote]

Участници: Александър Кьосев, Боян Манчев, Любен Козарев (издателство „Изток-Запад”) и Яра Бубнова (Институт за съвременно изкуство – София).

Издателство „Изток-Запад”
Институт за съвременно изкуство — София
София, 2012
ISBN 9786191521319
редактори: Диана Попова, Кирил Прашков
превод на английски: Любов Костова

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here