Юбилейно 20-то издание на “КАЛЕНДАР НА ПАНАИРИТЕ И ИЗЛОЖБИТЕ В БЪЛГАРИЯ”

0

Българската търговско-промишлена палата, отдел “Панаири и изложби” отпечата юбилейното 20-то издание на “КАЛЕНДАР НА ПАНАИРИТЕ И ИЗЛОЖБИТЕ В БЪЛГАРИЯ”. То съдържа информация на български и английски език за провежданите панаири и изложби в различните браншове на икономиката през 2013 г., в т.ч. и за договаряния и базари, провеждани в страната.

 

 

Календарът има следната структура:

  • панаири и изложби по градове
  • панаири и изложби по браншове
  • панаири и изложби по хронология
  • реклами.

 

Съкратената електронна версия на “Календар на панаирите и изложбите в България 2013” е поместена на сайта на БТПП на адрес: http://www.bcci.bg/bulgarian/fairs/calendar

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here