ПОКАНA

0

Във връзка с изпълнението на проект „Променяме света“ на фондация „Слънчеви пътеки“, одобрен и финансиран от Столична програма „Социални иновации“ , с Договор рег.№ СОА23-ДГ56-4213 от 12.10.2023 до 25.11.2023г., в партньорство  с две културни институции в столицата: 59 ОУ”Васил Левски” и НЧ”Димчо Дебелянов-1960″, Ви каним на събитието: „Ден на будителите“. Събитието ще се състои на 10-ти ноември /петък/ от 11ч в залата на НЧ „Димчо Дебелянов-1960“, кв.“Яворов“, бл.29 при спазване на всички законови и здравни мерки за дистанция.

Участват ученици от целевите групи по проекта, поети, преподаватели, представители на творчески съюзи, медии, граждани, общественици.

Основният акцент е будителството у нас-съвременните лидери на духа. Предвижда се тематична изложба, изпълнения на песни и рецитал за въздигане на българщината и книжнината. Ще бъдат изложени  рисунки, посветени на будителите.

инж.Миглена Иванова

Фондация “Слънчеви пътеки“

email: miglura@abv.bg

тел: 0885 615 006

сайт: http://sluncheviputeki.com/

ПРОГРАМА
10-ти ноември , 11ч., 2023г., в залата на НЧ „Димчо Дебелянов-1960“
 Начало на събитието – 11.00 часа. Откриване
 Приветствие към участниците и гостите на празника и запознаване на присъстващите
с проекта“Променяме света“- Миглена Иванова
 Слово от името на екипа на дирекция
 “Социални услуги за деца и възрастни“ на Столична община
 Ден на народните будители- тържествено слово
 Изложба от рисунки по темата на събитието на ученици от 59 ОУ“Васил Левски“
 Рецитал на ученици от 59 ОУ“Васил Левски“
 Имат думата съвременните будители
 Студио Музика- изпълнения на певци от студио „Музика“ към НЧ „Д.Дебелянов1960“
 Изпълнение на възпитаници на читалището от Школата по пиано
 Изпълнение на класическа китара от Школата към читалището
 Заключителни думи от името на УС на фондация “Слънчеви пътеки“ за бъдещи
съвместни дейности и информация за творческата работа по проекта “Променяме
света“.
 Фотографии за отбелязване на събитието
 Край на събитието -13.00ч.
Участват: Представители на Столична програма „Социални иновации“, Мариана
Божкова-директор на 59 ОУ „Васил Левски“, както и нейни колеги, Татяна
Пандурска- председател на НЧ „Димчо Дебелянов-1960“, преподаватели от 31
СУЧЕМ „Ив. Вазов“, представители на местната общественост, представители на
творчески съюзи, медии.
Проектът „Променяме света” на фондация „Слънчеви пътеки” е одобрен и
финансиран от Столична програма „Социални иновации” с Договор рег.№ СОА23-
ДГ56-4213 от 12.10.2023г до 25.11.2023г., в партньорство с две културни институции
в столицата: 59 ОУ „Васил Левски” и НЧ „Димчо Дебелянов-1960

Проектът „Променяме света“ на фондация „Слънчеви пътеки“, одобрен и финансиран от
Столична програма „Социални иновации“ с Договор рег.№ СОА23-ДГ56-4213/ 12.10.2023г

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here