Навигационната система „Бейдоу“ – създадена от Китай, посветена на човечеството

0

По-рано този месец на космическата станция „Тиенгун“ успешно пристигна третият екип тайконавти, които продължават изграждането ѝ. Докато погледите са приковани към това мащабно начинание, което ще даде нови хоризонти за науката и изследването на Космоса, един друг аспект от космическата програма на Китай също продължава динамичното си развитие. През април бе съобщено за значителен напредък при използване на услугите, предоставяни от китайската система за сателитна навигация „Бейдоу“ (BDS). През 2021 г. общият им обем достигна 460 млрд. юана, като фактически бе реализирана първата индустриална система, използваща BDS.

Изграждането на BDS от първо поколение започва през 1994 г., а системата от трето поколение е пусната в експлоатация на 31 юли 2020 г. Към момента BDS се обслужва от 45 сателита и предоставя услуги с висока прецизност за позициониране, навигация и времева синхронизация в глобален мащаб. Новост при нея е възможността за двупосочен обмен на кратки съобщения, която е от изключителна важност в райони, където липсват наземни комуникации. Космическата и наземната инфраструктура формират цялостна платформа, която позволява нови видове индустриална автоматизация. Основавайки се на прецизната информация от BDS, интелигентните машини могат да се ориентират в заобикалящата среда и да вземат решения. Приложения, разчитащи на услугите на BDS се внедряват в редица сектори, като транспорт, земеделие, горско стопанство, рибарство, обществена сигурност, предотвратяване на бедствени ситуации и намаляване на последствията от тях, грижи за специални групи от населението, електроенергетика и финанси. Броят на приложенията на „Бейдоу“ нараства, като се откриват все повече възможности за използването ѝ в ежедневието на обикновения човек. Развитието на сателитната навигационна система следва принципа „създадена от Китай и посветена в полза на цялото човечество“.

Едно ново направление, което може да се възползва от услугите за сателитна навигация, е управлението на малки безпилотни летателни апарати. Те могат да спомогнат за наблюдение в реално време на градската среда, в случаите, когато възможностите на стационарните камери са ограничени. Това може да допринесе за по-голяма безопасност в градски условия и за оптимизиране на автомобилния трафик. За развитието на това направление принос има и съвместен екип от български и китайски учени, представители съответно на Института за космически изследвания и технологии към Българската академия на науките и Университета по технологии на гр. Нинбо. През 2018 г. те спечелиха проект по конкурс за двустранно сътрудничество между България и Китай на Фонд „Научни изследвания“ с тематика, насочена към изграждане на интелигентна транспортна система в градовете посредством безпилотни летателни апарати.

Камен Иванов,
Радио Китай за чужбина

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here