Изграждане на национална мрежа за инициативи и информация за ефективно учене през целия живот – NELLII

0

На 1 март 2012 г., Министерството на образованието, младежта и науката, в партньорство с Фондация на бизнеса за образованието и вестник „Аз Буки” и с финансовата подкрепа на Европейската комисия стартира проект „Изграждане на национална мрежа за инициативи и информация за ефективно учене през целия живот” – Network for Effective Lifelong Learning Initiatives and Information (NELLII).
Целта на проекта е да се обхване формалното и неформалното образование и всички нива на учене (предучилищно, училищно и висше образование, професионално обучение), както и други свързани сектори като трудова заетост. Вече е учреден Столичен (местен) съвет за учене през целия живот и се изгражда регионална мрежа от обучителни организации, работодатели, местни власти, медии и неправителствени организации, чрез които се осъществява проектът. Местните съвети създават и подкрепят връзките между регионалните обучителни организации, местните власти и медиите. Те изследват добрите практики в сферата на продължаващото обучение и провеждат през есента фестивали на ученето през целия живот в областните градове в 6 региона – Благоевград, Кърджали, Стара Загора, Шумен, Габрово и Плевен.
За да се осигури устойчивост на инициативата, във всяка област ще се организират форуми, които да планират подобни празници на ученето и през следващите години. Всички добри практики, представени по време на фестивалите, ще бъдат публикувани в онлайн сборник, а натрупаните предложения, идеи и опит ще бъдат приложени в политиките в областта на ученето през целия живот.
NELLII е средство за реализиране на националната стратегия за учене през целия живот и приоритетите на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието „Образование и обучение’2020”.
Столичният фестивал на „Ученето през целия живот” ще се проведе на 20.10.2012 г. от 10.00 до 16. 00 часа. Фестивалът включва разнообразни прояви, насочени към всички възрасти /малки и големи/ – отворени врати в образователни институции, чуждоезикови ателиета, демонстративни часове по ИКТ, научни демонстрации и лекции, семинари за кариерата, работилници по изкуства, спортни състезания, инициативи за опазване на природата и околната среда, конкурси, игри, танци, изложби, пешеходна обиколка на София
Провеждането на инициативите, организирани от РИО – София-град, ще се осъществи в столичните училища, Столична община и други партньорски институции, Националния исторически музей, Националния археологически музей, Националния дворец на децата, СУ «Св. Климент Охридски» и пред Народния театър «Иван Вазов».
Инициативата е подкрепена от 87 държавни, общински и частни столични училища – основни, общообразователни, профилирани и професионални гимназии, училища по изкуствата и спортни училища, както и от 21 институции и сдружения.
Регионалният фестивал на „Ученето през целия живот” ще се проведе на 21.10.2012 г. в Благоевград.

 

[info]

За да видите програмата на проекта: ПРОГРАМА

За да видите плаката на проекта: ПОСТЕР

[/info]

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here