„Цанковите камъни” на българската енергетика

0

В края на август новото сдружение  „Енергийно бъдеще за България” събра журналисти на пресконференция в  х-л  Хилтън, София. Метафорично формулирана, основната тема беше,че „Цанковите камъни” в българската енергетика са много и тежат на българското общество. Такива са: АЕЦ „Белене”, т.нар. амерекански ТЕЦ-ове, позабравеният ТЕЦ „Варна, Тец „Русе”, ТЕЦ „Бобов дол”, газопровода „Южен поток”, газохранилището в с. Чирен и др.

„Дано не звучи спекулативно, но истинският „Цанков камък” е лошото управление на българската енергетика от много години насам” – заяви председателят на „Енергийно бъдеще за България” Александър Николов, който продължи с факти и цифри да разяснява големия потенциал на българската енергетика, базирайки се на оповестените от АЕЦ „Козлодуй” приходи от 96 млн. лв. от продажба на електрическа енергия по регулирани и свободни цени за  м. юли 2017г. – „За 10 месеца и половина съвместна годишна работа на двата блока се получават над 1милиард лв. приходи за година. Управлявал съм АЕЦ „Козлодуй” и знам, че това е гарантирана печалба от 300 милиона лв. годишно. Българската енергетика може да се самовъзпроизвежда… Ето от къде могат да дойдат средствата за нова ядрена мощност, и то чисто българска и изцяло държавна”, акцентира г-н Николов.

[dropcap style=”flat”]А[/dropcap]льоша Първанов, експерт от сдружението с 28-годишен стаж в сектора, обърна внимание, че ангажиментите, които страната ни е поела с Парижкото споразумение за изменение на климата, относно изключването на българските въглищни централи и заместването им от възобновяеми източници, изискват след 2030г. тези централи да бъдат изключени на 100 процента. От друга страна, общата мощност на ВЕЦ и ПАВЕЦ в състава на НЕК ЕАД е 2713 МВт, а КИИМ за 2016г. е изключително нисък – 12,89 процента. Това означава, че на ВЕЦ в България може да се разчита единствено ката върхово мощност и причината е обективна – малко валежи у нас и нисък воден отток. „ Като енергетик и председател на КНСБ в АЕЦ „Козлодуй”приветствам усилията на министъра на енергетиката за дерогация в максимално дълъг срок, но за съжаление съм експерт и изразявам съмнение, че това е възможно.” заяви г-н Първанов. Александър Николов допълни, че „терминът за безсрочна дерогация  на практика не съществува в правния мир”. Всички тези факти налагат спешно взимане на мерки за изграждане на нова енергийна мощност…

За стабилно и устойчиво развитие на енергетиката експертите от сдружение „Енергийно бъдеще за България” имат своя концепция и посочват нуждата от преструктуриране, нови мощности и нов тип управление. Необходимо е спешно да се разработи и приеме нова „Комплексна стратегия за развитието на енергетиката и енергийната ефективност, а ние експертите от сдружението сме готови да се включим в подготовката на такъв документ”, продължи Владимир Владимиров, енергетик с 30-годишен стаж в АЕЦ „Козлодуй”.

Важна цел на новото сдружение е подпомагане на българското правителство и официалните власти на България за вземане на правилно решение. „А, под правилно решение, ние смятаме, че то е едно единствено – държавна ядрена енергетика, 100% собственост на България”, заяви Николов. Според него, ако в най-близко време се вземат правилните решения, реалната първа копка, може да стане в края 2019г. или може би по-реалистичен срок е пролетта на 2020г. Според Николов въпросът къде да бъде разположена новата мощност е сложен. „Аз като радетел за ядрената енергетика, смятам, че в България в момента има две подходящи площадки, на които може да се започне изграждането на нова ядрена мощност. Това е площадка „Белене“, за която говорим от 1981 г., на която вече са направени три първи копки. Може да се започне на площадка „Белене“, може да се започне и площадка Козлодуй. Нека експертите – такива, към които се причислявам и аз колкото и нескромно да звучи, определят коя площадка е по-перспективна от гледна точка на бързото започване. Иначе като перспектива и двете площадки са подходящи. Коя площадка е по-перспективна от гледна точка съхраняване на държавността в тази ядрена енергетика….експертът смята, че е безалтернативно бъдещият оператор и собственик на новата ядрена мощност да бъде АЕЦ Козлодуй, независимо дали ще е на площадка „Белене“ или на площадка „Козлодуй“, важното е да има „Държавна ядрена енергетика с оператор АЕЦ Козлодуй. В Козлодуй понастоящем работят над 1 000 инженери, които са топ-инженери в областта на ядрената енергетика”.
„Енергетиката има нужда от престурктуриране. Трябва час по-скоро да се разработи комплексна стратегия за сектора“, заяви от своя страна Владимир Владимиров, енергетик с дългогодишен стаж в АЕЦ „Козлодуй“. Според него е нужна национална политика за популяризирането на електромобилите. „Ако притежателите на електромобили станат привилегировани клиенти на АЕЦ и заплащат за зареждането им енергия по цена на себестойност от 5 ст./кВтч, то 100 км пробег би излизал по 1 лв.“, изчисли той.

Станислава Пекова

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here