Словашкият опит в дуалното образование: бавен, но стабилен спад на младежката безработица

0

Словашкият опит в дуалното образование бе обсъждан днес в София на заседанието на Форума за дуално образование в рамките на проекта ДОМИНО, швейцарска подкрепа за навлизането в България на дуалното образование от модерен тип.

12195906_1636094489998703_3648557904171022554_n[dropcap style=”flat”]К[/dropcap]акто и България, Словакия използва опита на Швейцария, Австрия и Германия за реформирането на професионалното си образование чрез навлизане на дуалната система. През 2011 година Словакия страната е четвърта по младежка безработица в ЕС (30 процента), а бизнесът се оплаква от липсата на квалифицирани кадри. „Осъзнахме, че ако искаме да намалим младежката безработица, трябват подготвени кадри и то в сфери, които се търсят от бизнеса“, посочи Карел Якубик от Министерството на образованието, науката, изследователската дейност и спорта на Словакия. Същата година страната започва петгодишен проект с швейцарско финансиране на обща стойност близо 4,5 милиона швейцарски франка, който подпомага разработката на методика за квалифицирани преподаватели по професионално обучение и наставници във фирмите, създаването на нови учебни програми, популяризиране на дуалното образование, проучването на икономическия му ефект като основа за законодателни промени.

Днес младежката безработица в Словакия е около 24 процента, спада бавно, но стабилно. В дуалното образование участват 55 училища и 463 предприятия. Бизнесът предлага близо 3000 работни места за учениците с професионално образование, докато миналата година са били два пъти по-малко. Все повече ученици се насочват към професионалното обучение, защото го намират за по-привлекателно и перспективно от университетската диплома, но то не им затваря вратите за висше образование.

Учениците в Словакия имат минумум 1400 часа професионално обучение под надзора на учител в професионалното училище или наставник във фирмата. Учениците, които вече работят във фирмите, получават от 50 до 100 процента от възнаграждението на работниците. По преценка работадателите предоставят и месечна бизнес стипендия, която може да достигне четирикратния размер на минималната издръжка за живота.

Словакия предвижда стимули за бизнеса за участие чрез данъчни облекчения, които се изчисляват според броя на учениците или обучението им в реална работна среда. 3 200 евро е намалението на данъчната основа за всеки ученик, има годишно между 200 и 400 часа обучение в работна среда или 1 600 евро, когато обучението е по-малко от 200 часа.

Проектът ДОМИНО

Проектът ДОМИНО („Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото”)  се изпълнява с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Целта на проекта е не само навлизането на дуалното образование в България по швейцарски модел, а и подкрепа за страната да изработи свой собствен модел, съобразен с историческите и културните традиции.  Общата му стойност е 3 530 000 швейцарски франка, като 15 процента е съфинансирането от българското Министерство на образованието и науката.

Специален Форум за дуално образование координира участието на всички заинтересовани страни – държавни институции, частни фирми, браншови и бизнес организации, местни институции и неправителствения сектор, за навлизането на дуалната система в българското образование, използвайки традициите на страната и най-доброто от чуждия опит.  В рамките на проекта се разработват нови учебни планове и  програми, обучават се учители и наставници, както и експерти по дуално образование.

От учебната 2016/2017 година близо 40 ученика в 16 училища в цялата страна се обучават по общо пет професии (машинен техник, техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост, електротехник, техник по газови системи и готвач). 60 водещи български и чуждестранни фирми са партньори в проекта, осигурявайки на учениците практика за добиване на конкретни професионални умения, наставници и реална работа срещу заплащане, както и перспектива за пълноценна работа сред завършването на училището.

През май 2017 година ще завършат първите ученици по ДОМИНО – паралелката в Професионална гимназия „Иван Хаджиенов” – Казанлък, където учат  за професията машинен техник, специалност „Машини и системи с цифрово-програмно управление”. Те вече имат два дни в училище и три дни в местни предприятия като пълноценни работници, съчетавайки знанията от класната стая и уменията, придобити в реална работна среда.

За повече информация за ДОМИНО следете фейсбук-страницата на проекта: https://www.facebook.com/swissdualeducationbulgaria/

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here