„Куче, свят и вселена“ – продукт на талант и професионално майсторство

0
experience.bg

„Продукт на талант, зрялост, мъдрост и професионално майсторство“ – така известната българска художничка и преподавател по живопис Ива Владимирова определи изложбата „Куче, свят и вселена“ на Дари Савова. Изложбата беше открита на 25.02.2016г. в галерия „+Това“, където ще може да се види до 20.03.2016г.

По време на официалното откриване на изложбата Ива Владимирова обърна внимание на великолепните живописни хармонии, с които творбите на Дари Савова се отличават. Въздействието на нейните картини оптически сякаш идва в посоката отвътре – навън, от изобразената динамична структура или от картината към зрителя, което е друга отличителна характеристика на произведенията на Дари Савова.

Художествена форма в трите представени цикъла от картини от една страна е уникална и разпознаваема, а от друга представлява връзка, която споява в органична цялост представените произведения.

Първият цикъл изобразява животни и това са динамични и експресивни композиции, с интензивен, чувствен и ярък колорит. Дари Савова постига емоционална изразителност и впечатляващо внушение за движение в картините си. Те са живи и пулсиращи, лисицата от картина „Лисица Марс” движи опашката си, слона от „Слон риба” – хобота си, слоновете от „Слон пожар” и „Тъжен слон” крачат, лисиците от „Влюбени лисици”, нееднократно докосват муцунките си, лисицата от „Умираща лисица„ продължава да върви, лисицата от „Игра” скача и се върти, слоновете от „Слонове” идват към нас.

Вторият цикъл картини на Дари Савова, представен в изложбата „Куче, свят и вселена“, е рисуван в по-ранен период на нейното творчество и е свързан с изобразяване на голото човешко тяло. Картините се отличават с аскетична изчистеност и силен пластичен обем, а художествената деформация засилва експресивната убедителност и въздействие, наподобявайки скулптурна пластика. Чрез силуетите на фигуралните изображения разчитаме мощния рисунък на Дари Савова, първичен в своята същност и обогатен в своята художествена правда.

Третият цикъл картини се загатва от две композиции, „Испания – път” и „Испания – чаша”, където самото съчетаване на два противоположни принципа на изграждане на формата, декоративния и пластичния, е по същество художествена провокация и творческа цел.

Творчеството на младата българска художничка Дари Савова респектира, а нейният специфичен изобразителен език въздейства, внушава и създава пространство за естетическо съпреживяване и диалог. Нейните творби имат силата да трансформират мислите и чувствата на наблюдаващите зрители в позитивна и светла хармония, хуманност и благородство.

Силвия Атанасова

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here