Организиране на Първи Столичен Графити Фестивал за деца и младежи – „Градски легенди” (8.04-12.04.2014), в Национален Дворец на Децата

0

Фондация „Българска младеж” изпълнява проект по Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община с наименование Първи Столичен Графити Фестивал за деца и младежи – „Градски легенди”. Той ще се проведе, от 8 април до 12 април 2014г. Проектът предвижда да бъде проведено състезание между художници на графити.

Условия за участие в Първия Столичен Графити Фестивал за деца и младежи – „Градски легенди”

Предвиждаме Фестивалът да се открие на 8 април 2014г (вторник) от 16:00 ч. в двора на Национален Дворец на Децата, като самото състезание по рисуване на графити ще бъде в двореца – в периода от 9 април 2014г (сряда) до 11 април 2014г (петък). Закриването на фестивала и обявяването на победителите в състезанието ще бъде на 12 април (събота) от 14 ч.

Състезанието ще се проведе в една обща категория, като допустимите стилове, в които може да се рисува, са throw up, wild style и character. В предварителната квалификация и в самото състезание ще могат да участват екипи от художници на графити в състав между 2 и 6 деца и младежи, всеки от които на възраст над 15 години.

ВАЖНО:

1. Индивидуални участници в състезанието няма да бъдат допускани!

2. Ако графитите представляват текст (напр. в стил throw up или wild style), той следва да бъде изписан на кирилица!

Във връзка с предварителната квалификация за участие в състезанието, моля, до 27 март 2014 г. (следващия четвъртък) желаещите да участват в него, отговарящи на горните условия, да изпратят сканирана или снимана цветна скица на графита, с който биха желали да участват в състезанието на е-мейл info@bgyoungpeople.com (в .jpg, .pdf или .tif фирмат, с обем до 1 МB).

Скиците следва да са съобразени с една от следните теми:

  • Аз съм българче
  • Екоравновесие в града
  • Животът на приказните/манга/герои

Също така, към е-мейла следва да прикачат и поне една снимка на реален графит, който са правили през последните 3 години.

Моля, в основния текст на е-мейла да бъде написано следното:

а) името на крю-то (nickname/tag), брой участници и възраст на всеки от тях

б) от кое училище и квартал на София са

в) телефон и е-мейл за връзка

Журито, с председател известният български художник Иван Яхнаджиев и членове актьорът Деян Донков и председателят на сдружение „Радар” Евгений Иванов, ще определи между 10 и 12 финалиста за участие в Първия Столичен Графити Фестивал за деца и младежи – „Градски легенди”. Те ще бъдат информирани за това по телефон или и-мейл на 6 април 2014г (неделя). В рамките на състезанието ще разполагат с пълен набор от спрейове и капачки осигурени от Фондация „Българска младеж”, като ще рисуват върху вертикална стена.

Победителите в състезанието (1, 2 и 3-то място) ще бъдат получат предметни награди. Останалите участници във финала ще получат почетни грамоти.

В рамките на фестивала е предвидено провеждането на уъркшоп за деца и младежи за запознаване с основите и практиките на графити изкуството, с цел подпомагане развитието на съвременото Българско изкуство и професионалната реализация на участниците в проекта, насърчаването на нови форми в съвременното изкуство, както и насърчаване на толерантността и положителната нагласа на обществото към нестандартните форми на изкуство и неговите създатели. В рамките на уъркшопа са предвидени и демонстрации на градски спортове и изкуства, желаещите за които могат да заявят участието си на е-мейл info@bgyoungpeople.com

Реализацията на проекта е директно свързана и с изпълнението на Националната стратегия за младежта (2012-2020 г.), където Стратегическа цел 1 поставя фокуса върху “Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествена професионална реализация на младите хора в България”, а задача 1 предвижда “Подобряване на качеството на средното и висшето образование и неформалното обучение, както и насърчаване на ученето през целия живот, в съответствие с потребностите на пазара на труда”. В този смисъл, предвиденият за реализация проект ще помогне за насърчаване на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора на София чрез популярна форма на извънкласни дейности сред младежите, като рисуването на графити .Настоящият проект надгражда и върху други сходни проекти, реализирани в миналото, като Проект “Първо градско училищно първенство по рисуване на графити”, изпълнен през 2009 г. по Програма “Спортни, младежки и детски дейности” към Постоянната комисия за децата, младежта, спорта и туризма към Столичен общински съвет, ежегодно провеждащия се в София Sprite Graffiti Fest, на който Столична община традиционно е партньор (спечелил през 2012 г. националния етап на конкурса  “Европейски награди за насърчаване на предприемачеството”) и други.

Примерната програма и график на дейностите по реализацията на проекта:

Programa_graffiti_festival

Повече информация относно условията на състезанието може да бъде получена на е-мейл: info@bgyoungpeople.com, на сайта bgyoungpeople.com/bg или телефон: 0877616208.

Александър Петров
Председател
Фондация „Българска младеж”

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here