Интервю с Мариана Божкова

0

Уважаема госпожо Божкова, как възприемате проекта “Променяме света“  към СП “Социални иновации“ на фондация „Слънчеви пътеки“, чийто партньор е 59-то ОУ „Васил Левски“?

В 59. Обединено училище „Васил Левски“ се обучават предимно ученици от уязвими групи. Това извежда на преден план въпроса за тяхната образователна интеграция, а оттам и намаляване на дела на отпадналите от образователната система деца и ученици. Важно място в този процес заема работата по различни проекти, което дава поле за изява на всеки ученик, помага му да развие заложбите си, като в същото време съхрани културната си идентичност. От няколко години училището ползотворно работи с Фондация „Слънчеви пътеки“, която си е поставила благородната задача да подпомага ученици от етническите малцинства чрез средствата на изобразителното изкуство, музиката, литературата. Безкрайно сме благодарни на г-жа Миглена Иванова, управител на фондацията, за любезната покана за партньорство в проекта „Променяме света“ по Програма „Социални иновации“ за 2023г. към Столична община за насърчаване подобряването на качеството на живот, съблюдаването на човешките права и социалното включване на деца и ученици от уязвими групи чрез прилагането на социални иновации. Проектът ще даде възможност за изява на ученици в неравностойно положение.

Вашето училище участваше през 2021г.  в още един успешен проект на фондацията „Дървото на доброто“.  Как вашите възпитаници приемат добротата като норма на изява и успяват да я приложат в сферата на изкуството и културата?

Участието на наши ученици в проекта „Дървото на доброто“ като партньор на  Фондация „Слънчеви пътеки“ през 2021г. беше изключително ползотворно, защото стимулира развитието на техните дарби в областта на изобразителното изкуство. То учи на толерантност, добротворство, съпричастие. Нашите ученици обичат да рисуват и на белия лист те претворяват своите детски мечти и представите си за един добър и хармоничен свят. Публикуването на техните творби в дигиталната платформа „Стая на доброто“ ги накара да се чувстват забелязани и оценени, да повярват наистина в доброто и да се стремят към него. Така те намират нови приятели, срещат подкрепата, от която имат нужда – не материалната, а духовната подкрепа, която ги учи, че въпреки трудностите те не са сами, че доброто винаги побеждава. Те получават увереност, която ще им помогне и в бъдещата им реализация в живота като успешни млади хора и пълноправни членове на обществото. С тези изяви учениците добиват самочувствие на знаещи и можещи таланти, които с нищо не са по-различни от останалите деца по света. Те излизат извън своята затворена общност, учат се да се съревновават с другите, но в същото време и да приемат чуждите постижения. Публикуването на всяка една рисунка е споделена усмивка и подадена ръка за приятелство.

Можем ли днес да променим  света, да отворим път за едно по-добро бъдеще?

Промяната към по-добро зависи от усилието на всеки човек. На нас, родители и учители, се пада отговорната задача да формираме у децата си онези качества, които ще им помогнат да израснат като упорити млади хора. От нашите съвместни усилия зависи да посочим пътеката, по която да вървят и която те с придобитите знания и умения да превърнат в широк и светъл път към един спокоен, слънчев утрешен ден. Да, можем да променим света. И основен „инструмент“ за това са децата ни. Те са бъдещето, което ще промени света към по-добро.

С кои инициативи на учениците си се гордеете и  ги поощрявате?

Нашите ученици са много емоционални и когато едно нещо им харесва, те наистина го правят от сърце и дават всичко от себе си. Затова има много техни изяви, с които се гордеем. Многобройни са купите и медалите, които печелят нашите отбори по бадминтон, волейбол, ръгби и футбол. Истинско събитие в училищния живот е  спортното състезание „Малките лъвчета“, което провеждаме ежегодно на 19 февруари в чест на нашия патрон Васил Левски. Тук активно се включват и родителите, които участват заедно с децата си в състезателните игри. Накрая винаги има надпревара в Лъвски скок и награждаване на най-бързите и ловки участници. Друга ежегодна изява е Патриотично междучасие „Българин да се наричам“, което се провежда в навечерието на Националния празник 3 март. Интересно, забавно и очаквано от всички е и традиционното състезание по четене „И аз го мога“, където учениците доказват, че четенето не е трудно, а забавно и приятно. В навечерието на лятната ваканция се провежда състезанието по приложно колоездене, на което учениците демонстрират не само майсторски умения за управление на велосипед, но и познаване на правилата за движение. Ежегодно в края на учебната година се провежда годишен училище концерт, на който учениците се представят като прекрасни певци, артисти, танцьори.

Пожелайте нещо на партньорите и на колегите си…

На всички колеги и партньори пожелавам здраве, търпение в стремежа да предават на младите хора любов към знанието и към моралните ценности, много професионални успехи, защото учат на доброта и мъдрост, създават духовност, много оптимизъм и постоянство да учат младите хора да следват мечтите си и да градят смело бъдещето си.

За Мариана Божкова

Месторабота: Директор на 59. Обединено училище “Васил Левски“ – гр. София от 1994 г.
Специалност: Руска фиология, Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Квалификация: Магистър
ПКС: Второ – 1987 г.
Общ педагогически стаж: 41 години
от 2014 г. – Директор – наставник
2019 г. – Носител на почетно отличие “Неофит Рилски“

Образование

  • 1977 – 1981г. СУ „Климент Охридски“ факултет „Славянски филологии“специалност :
  • Руска филология
  • II сп. Български език и литература

Квалификация: Специалист по руски език и литература,преподавател в средните училища

Професионална реализация

  • От 1994 до момента:           Директор на 59 ОбУ „Васил Левски“ – гр. София
  • 1989 – 1994 г.                       Помощник Директор на 59 СОУ „Васил Левски“
  • 1988 – 1989 г.                       Специалист в Направление „Просвета“ – ОбНС „Сердика“ – гр. София
  • 1987 – 1988 г.                       Методист по руски език и литература в Коларовски район  – гр. София
  • 1981 – 1988 г.                       Учител по руски език и литература в 100 ОУ “Найден Геров“  гр. София
  • 1976 – 1977 г.                       Преводач – кореспондент по руски език във                                                            ВТП „Фармахим“ гр. София

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here