Проектът „Дървото на доброто“: „Социалните иновации – от идеи към перспективи“, 18.09.2021 г.

0

Каним Ви на събитието „Социалните иновации – от идеи към перспективи“. Награждаване на отличените творци през целия период на изпълнение на проекта. Нови възможности за сътрудничество и изводи от „Дървото на доброто“. Събитието ще се състои на 18 септември от 11:00 часа пред НЧ „Димчо Дебелянов-1960“, кв. „Яворов“ при спазване на всички законови и здравни мерки за дистанция.

Участници ще бъдат ученици и младежи от целевите групи по проекта, гости, както и широката общественост, преподаватели, граждани, представители на медиите. Основният акцент е да се изведат добрите практики от проекта и да се предложат нови възможности на сътрудничество между различни институции в областта на социалните иновации.

Ще бъде представено творчеството на деца в неравностойно положение, както и на отличили се млади хора във всички области на прозата, поезията, музиката, сценичните изкуства, киното и театъра.

Участниците на събитието ще получат тематични награди, с образователна насоченост.

ПРОГРАМА

18 Септември, 11:00 ч. 2021 г., пред НЧ „Димчо Дебелянов-1960“

 • Начало на събитието – 11:00 часа. Откриване
 • Приветствие към участниците и гостите на празника и запознаване на присъстващите с проекта „Дървото на доброто“ – Миглена Иванова
 • Слово от името на екипа на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ на Столична община
 • Слово от името на партньорите по проекта
 • Имат думата отличените и участниците в проекта „Дървото на доброто“
 • Има думата Паола Колева от името на УС на фондацията представя отличените творци от април до септември по проекта
 • Има думата Даниела Козовска от името на УС на фондацията представя бъдещото развитие на проектната идея и сътрудничество, за свършената работа и наградените участници
 • Изложба на рисунки, публикувани вече в „Дървото на доброто“ на ученици от 59 ОУ „В. Левски“
 • Изпълнения на стихотворения от ученици от 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“, участници в проекта
 • Студио Музика – изпълнения на певци от студио „Музика“ към НЧ „Д. Дебелянов-1960“
 • Изпълнение на възпитаници на читалището по пиано
 • Заключителни думи за бъдещи съвместни дейности и информация за творческата работа в дигиталната платформа „Дървото на доброто“. Информация за отпечатването на книжката с отличени творби на участниците в „Стая на доброто“ по проекта за социални иновации „Дървото на доброто“.
 • Фотографии за отбелязване на събитието
 • Край на събитието – 13:00 ч.

Участват: Представители на Столична програма „Социални иновации“, Мариана Божкова, директор на 59 ОУ „Васил Левски“, както и нейни колеги, доц. д-р Иван Митев, председател на НЧ „Димчо Дебелянов-1960“, преподаватели от 31 СУЧЕМ „Ив. Вазов“, представители на местната общественост, представители на творчески съюзи, медии.


Проектът „Дървото на доброто“ на фондация „Слънчеви пътеки“ е одобрен и финансиран от Столична програма „Социални иновации“ с Договор рег.№ ССД21-ДГ566/09.04.2021г. до 16.10.2021г., в партньорство с две културни институции в столицата: 59 ОУ „Васил Левски и НЧ „Димчо Дебелянов-1960“.

инж. Миглена Китанова Иванова, управител на фондация „Слънчеви пътеки“ и ръководител на проекта

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here