Изложба, Проф. Красимир Джидров (1947–2020), галерия Академия, 9.02.–9.03.2021 г.

0

Творчеството на проф. Красимир Джидров е богато и многообразно. Творбите са лични, искрени и вечни превъплъщения на преживяванията на художника. Близките, приятелите, колегите, студентите успели да се докоснат до света на този художник, без съмнение познават основните теми, които присъстват в творчеството му още от ранните години на обучение и преподаване в академията и се превръщат в съзнателно разработвани мотиви чак до последните няколко изложби. Макар приносът на проф. Красимир Джидров за развитието на керамиката в България, изграждането на връзки с чуждестранни автори, влиянието му върху поколения студенти и специалност Керамика на НХА да предполага организирането на ретроспективна изложба, сега бихме искали посредством някои от неговите най-емблематични и знакови произведения, да изведем именно тези теми, които нестихващо вълнуват художника.

При подготовката на изложбата по случай своя 70-ти рожден ден проф. Джидров неслучайно избира да не представя ретроспективна изложба, а да постави акцент върху работата си от последните години. С уважение и благодарност днес, макар физически вече да не сме заедно, отново показваме избрани творби, излагани в минали изложби. Посредством избрани творби е проследена връзката между три основни мотива, които присъстват и се преплитат в творчеството му през годините – ябълката, жената и човешкото лице.

Ябълката несъмнено е един от най-знаковите мотиви в творчеството на проф. Красимир Джидров. Както самият автор не веднъж споделя, тя е символ на греха, чрез който се появява и новият живот. Тя също така е свързана с жената, „вечният символ на живота за мен“. Ябълката съвместява много художествени и тематични проблеми, като намира отражение в многообразието от използвани техники и материали десетилетия наред. „Шлемовете“ и лицата са интерпретацията на темата за близостта, за допускането отвъд маската на официалното, приличното, редното и достигането до личното, истинското. Това научаваме от някои от последните изложби и срещи с професора, но разглеждайки стари снимки, връщайки се към отдавна отминали времена и изложби, виждаме най-ранните керамични портрети. Откриваме как трите мотива – ябълката, жената и човешкото лице, действително са в един вечен кръговрат на близостта, любовта, греха и новия живот.

Роден през 1947 г. проф. Красимир Джидров се дипломира в НХА през 1975 г. в специалност „Керамика“ при проф. Венко Колев и започва да преподава като негов асистент. При всички свои представяния и изложби той изразява благодарност и почит към своя преподавател.

Проф. Красимир Джидров участва във всички изложби за приложни изкуства, организирани от АМХ и СБХ. Представя самостоятелни изложби в София в галериите „Арт 36“, „Райко Алексиев“, „Ракурси“, в гр. Пловдив – „Есенни изложби“, „Старата къща“, „Арт спектър“, в гр. Бургас – галерия „Неси“, в гр. Несебър, гр. Созопол, гр. Русе, гр. Благоевград, гр. Троян и др. Автор е на редица изложби в чужбина – Румъния, Хърватска, Македония, Турция, Австрия и др. Има редица участия в общи изложби и пленери у нас и в чужбина – гр. Троян, гр. Брацигово, гр. Павликени, с. Ковачевица, Румъния, Македония, Турция, Австрия и др. Организатор е на международен пленер „Арткерамика“ в гр. Троян. Работи в ателиетата на „Сите Дез`Ар“, Париж. Носител на наградата за приложно изкуство „Иван Пенков“ и на награда за цялостно представяне.

Откриване: 09.02.2021 г. 16:00–19:00 часа,
галерия „Академия“, Шипка №1

Христина Кюркчийска – изкуствовед

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here