Международна студентска изложба “Трансформ 2012”, Солун, трето издание

0

Настоящето трето издание на „Трансформ“ ще се проведе през месец септември 2012 г. Тема на изложбата е митът за „Кутията на Пандора“, като ще бъдат представени произведения от всички видове изкуства, без ограничения по отношение на стил, техника и материали, създадени от студенти от десет водещи университета и академии за изобразителни изкуства от Югоизточна Европа.

Целта на изложбата е да демонстрира както артистичните способности на студентите, така и променящите се гледни точки към темата, изразени чрез техните работи.

Националната художествена академия представя произведения на 22-ма студенти от бакалавърската и магистърска степен на различни специалности от факулетите по изящни и по приложни изкуства. Тематичната рамка на изложбата – “Кутията на Пандора” е проблематизирана с разнообразни творчески стратегии и със средствата на различни по визуалните си решения творби. Съпоставени помежду си, обектите на изложбата създават една доста разноезична художествена среда, чиято селекция има своите основания в стремежа да бъдат откроени, както общия идеен фокус, така и особеностите на индивидуалните стилове. Като цяло, референциите към темата оставят място за импровизация като класическия прочит на митологичния сюжет в повечето случаи е изместен в полето на иносказателното. В преобладаващия случай, авторите намират ключови опорни точки от фабулната част на мита за Пандора, около които изграждат своята интерпретация за него. Предефинирането на идеята  довежда до обмен на идеи в един изключително широк диапазон – от цитати по “вечните теми” на традицията до постмодерна еклектична трансформация, като концептуалните решения определено преобладават.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here