IMG_3458

г-жа Гу Фън, първи секретар към посолство на КНР в България, г-н Ли Ян, съветник по въпросите на културата към посолство на КНР

IMG_3354 (1)