Харта на нацията на Ислямския Фронт

0

Ислямският Фронт е създаден на основата на военни, политически, социалистически и ислямски идеи. Цели свалянето на режима в Сирия, тоталното му сваляне и създаване на ислямска държава, управлявана от шериата, определящ  човека, обществото и държавата.

Untitled

Първа част

I– Представяне на ислямския фронт

Ислямският фронт черпи своя подход и легитимност за своето съществуване от Исляма. Фронтът строи своите идеи на основата на Корана и суната на пророка и  в своите действия и цели произлиза  от шериата.

II– Самостоятелност и създаване

Ислямският Фронт е самостоятелен, създаден на сирийска територия. Не принадлежи на нито една външна страна, независимо дали е организация, държава или движение. Ислямският фронт е основан от няколко групи работещи на  тази територия, постигнали  споразумение за своите виждания и цели. Приобщава ги принадлежността  към исляма и единството им  във войната срещу врага в Сирия, в изпълнение на думите на Аллах за единство в борбата срещу врага на ислямската общност.

III– Същност на фронта

Ислямският фронт е всеобхватен, с интереси  от разностранните  области на живота. Работи за обединение на всички джихадиски групи, за да се преобразува в една цялостна и единна военна институция. Както работи и за подобрение на политическото движение, намиране на единна гледна точка, намиране на сходни позиции, спрямо въпросите на обществото,  развитие на гражданското общество, чрез активиране на различията   в подготовката  за  превръщане на Сирия в  държава на исляма, за справедливост и развитие.

IVИслямският фронт вижда в себе си план за обслужване на нацията. Стреми се да слее усилията и възможностите на своите членове в единна група  и  призовава всички групи, които действат на територията на Сирия, взаимно да си сътрудничат  и да бъдат единни спрямо целта на нацията, която цел е да победи врага и да създаде  справедлива и развита държава, под крилото на исляма и неговия шериат. Ислямският фронт не вижда в себе си алтернатива на нацията или  на ислямския план, напротив той благодари на всички верни хора, който работят на тази територия и се стреми на  координация с тях на високо равнище и всеки който е съгласен с идеите, принципите и целта на  ислямския фронт е поканен да участва в развитието и дейността му и  получава своето място там, в зависимост от своите заслуги.

V– Членове и присъединяване

Членовете на ислямския фронт са мюсюлмани и са лоялни на исляма. Събира  ги Джихада в името на Аллах,  против несправедливостта,  тиранията и принадлежността им към ислямската нация, смятайки  себе си като нейна  неразделна част  с еднакви  болки и  надежди.

VI- Мястото на фронта в сирийската реалност

С Божия успех, членовете на ислямския фронт са едни от първите, които излязоха срещу режима в Сирия и започнаха да полагат  грижи и защитават народа от неговата несправедливост.    Постигнали  са най –големите военни победи,  тъй като са част от сирийския народ и  са показател на техните надежди и виждания. Така, че няма начин за постигане на целта срещу Алауитския режим на Башар ал Асад. Планът на ислямския фронт  не е план на елита, а  план на нацията, която  обединява своите цели  в стремежа си да ги постигне.

Втора част – Цели

VII– Целта на фронта

1- Свалянето на сегашния режим  в Сирия  и всички негови остатъци и заличаването им от реалността на Сирия. Свалянето на режима означава разкъсване на всички съдебни власти, армията и институциите по сигурност и осъждане на всеки, които е замесен в проливането на невинна кръв, чрез  прилагането на законите на шериата.

2- Обединение и съюзяване на работещите сили в революцията за разпространяване на сигурността и възстановяване на Сирия на основата на  справедливост, равноправие  и единство.

3- Създаване на самостоятелна суверенна държава, на основата  шериата.

4- Запазване на ислямската личност в обществото.

5- Работа  в управляване на ценностите и приходите, които   да са за доброто на човека и обществото, обслужване на основните нужди на гражданите като прехрана, здравеопазване и обучение.

6- Активно участие  в общественото развитие  и подготовка на активни водачи  за всички сфери на живота.

Трета част – стратегията на ислямския фронт

VIII Сирийската земя не подлежи на нито един план за разделение.

IXИслямският фронт вярва, че пътя за изпълване на неговите цели, по време на режима на Асад и международното предателство към сирийския народ, не се изпълнява без активиране на въоръжените военни действия, които  поемат на свой гръб, свалянето на режима на Асад,  без активното  гражданско действие,  което подсилва единството, защитава моджахидините и обществеността и без политическото действие, което защитава нашите справедливи каузи.

XИслямският фронт използва за изпълнение на своите цели всички средства с условие да бъдат шериатски, действащи и  резултатни .  Той приветства всякакви средства и подкрепя тези, които подпомагат  свалянето на режима, с условие да не бъдат политизирани или да целят  отклоняване от пътя на революцията или  да поддържат налагане на чужда намеса, която ги отклонява от решенията на фронта. Ислямският фронт не участва в нито една политическа операция, която се противопоставя на религията и прави суверенитета произхождащ не от шериата, а от нещо друго, така че всяка политическа операция, която не признава шериата и че няма друг Бог освен  Аллах,  е в противоречие с религията  и не  е позволено средство, с което  фронта  може да участва или да признае.

XI– Връзката със страните извън фронта

Групите, които воюват  за сваляне на режима на Асад са ни съюзници,  имаме с тях обща  цел и  сътрудничим с тях за постигане на тази цел.

XII Мюсюлманите в Сирия са част от ислямската нация, обвързани  в  религиозна братска връзка, Аллах казва – „Вярващите са братя”.

XIII Правните каузи на мюсюлманите са каузите на мюсюлманите в Сирия и обратно.

XIV Ислямския фронт държи да има добри международни връзки с всички страни, които не са  враждебни към тях, за постигане на земни интереси на основата на  законите на шериата.

Четвърта част – позицията на фронта

XV1- Светска – То е разделяне на религията от живота и обществото и оставането й като традиция, това противоречи на исляма, който подрежда въпросите на човека, обществото, държавата.

2- Демокрация и парламентаризъм –  Създадено на основата, че законодателството е  правото на народа, чрез неговите представителни институции, и това не означава че искаме робовладелски режим, а просто не се проправя въпроса на тази нация освен чрез даване на съвети като принципи и действие.

3- Гражданската държава – Това е не точно определяне и се повтаря от много хора и е отричано, защото причинява манипулация и изгубване на правото.

4- Кюрдската кауза – Кюрдите са основен народ в Сирия. Режима го репресира и лишава  от най- елементарните им човешки и културни права, чрез лъжлива  арабска националност и когато започна свещената революция, кюрдите участваха в Джихад против режима на Асад. Ислямският фронт работи за постигане на техните права под ислямска власт, която отрича и отказва всеки план за разделение на сирийската територия на принципа на национална или етническа принадлежност.

5- Емигрантите – те са наши братя, които ни помагаха  в Джихад.  Оценяваме и благодарим за това , което ни  налага да се грижим за тях, за   да получат  правата и задълженията, които  имаме.

6- Малцинствата – на сирийска територия има най различни националности  и етнически малцинства, който живеят с мюсюлманите от стотици години в защитаващ техните права шериат.

Заключение

Тази харта е човешки труд, чрез нея искаме да покажем пътя по който вървим, изхождащ от Корана и суната, който е съгласен с нас добре, а който не е съгласен се отказваме от него пред Аллах и благодарим на всеки, който дава добри съвети.

Подписали на Хартата

1- Ислямско движение „Ахрар Алшам”.

2- Група „Сокур Алшам”.

3- Група „Аннсар Алшам”.

4- Жейш Ал  Ислям.

5- Лиуаа Ал Таухид.

6- Лиуаа Ал Хак.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here