Министър Кристиан Вигенин се срещна с национално представителните работодателски организации

0

Министърът на външните работи на България Кристиан Вигенин се срещна с представените на национално равнище организации на работодателите. Срещата имаше за цел представяне на новите приоритети на Министерството, а именно: активизиране на дипломатическите представителства на България зад граница, търсене на нови пазари за развитие, привличане на инвестиции. Министър Вигенин сподели, че за постигане на тези цели, МВнР е предприело мерки чрез назначаването на посланици със специални поръчения, както и чрез създаването на дирекция „Външноикономически отношения“ към Министерството.

Председателят на БТПП Цветан Сименов изложи предложенията на Палатата за сътрудничество с МВнР с цел подобряване на икономическата среда. Той акцентира върху необходимостта от икономизиране на дипломацията, съгласуване на дейността на посланиците и Службите за търговско-икономически връзки (СТИВ) зад граница, обмен на информация между МВнР и БТПП,  постигане на съответствие на преводаческите услуги с европейските стандарти и недопускане на нелоялна конкуренция в бранша, облекчаване на визовата политика.

Изразена бе готовността на БТПП за съдействие при предоставянето на информационни материали, специализирани данни от търговския регистър на Палатата, справки за икономическата среда в България с цел подпомагане на дипломатическите представителства зад граница.

В заключение министър Вигенин подчерта, че усилията на МВнР са насочени към подобряване на консулските услуги, развитие на външноикономическите отношения и подпомагане на дейността на българския бизнес в чужбина.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БТПП ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА

 1. С цел повишаване на икономическата ориентация на дипломатите  и тяхното периодично обучение от страна на Института  по дипломация при МВнР, БТПП може да съдейства чрез:
  • участие с лектори, които да представят услугите на Палатата;

  периодично изпращане на Института  по дипломация при МВнР на нова информация от БТПП – проучвания, анализи, търговски каталози  и др. информация;

 2. Изпращане на бюлетин Инфобизнес до всички дипломатически представители на Република България. Бюлетинът се изпраща ежедневно на български език и веднъж седмично на английски език до над 6000 абонати в страната и чужбина.
 3. Съдействие при разпространението на брошурата „ТОП 100” сред дипломатическите представителства в страната, както и задграничните мисии. За 15-та поредна година БТПП издава „ТОП 100 – водещите фирми и холдинги в България”, класирани за 2012 г, на база на финансовите отчети на 6000 предприятия, формиращи  76.53% от БВП на страната.
 4. Съдействие при разпространението на брошурата „България в цифри”, която БТПП издава за 4-та поредна година, съдържаща информация за икономическата среда на страната, факти и параметри, които разкриват капацитета на българската икономика и са от полза на чуждестранните инвеститори, които проявяват интерес към българския пазар.
 5. За по-бързото разпространение на информацията, която минава през МВнР и е насочена към бизнеса – могат да се използват информационните канали на БТПП – примери за информация, интересуваща предприятията, са данни, свързани с Дунавската стратегия, сътрудничеството в Югоизточна Европа, преместването на Техническия секретариат на Програмата за трансгранично сътрудничество от Румъния в България и др.
 6. Информиране за предстоящи събития и посещения на Министъра с цел организиране на бизнес делегации по време на официалните му визити в чужбина.
 7. Министерството на външните работи, както и Министерство на икономиката и енергетиката, могат да бъдат в полза на българската икономика като съдействат икономическите служби в Посолствата периодично да изготвят доклади за икономическото и политическото състояние в съответната страна. Тези доклади, които постъпват в МВнР, в съкратен вид (т.е. без политическата част), могат да бъдат изпращани в БТПП, с цел публикуване на информацията на сайта на Палатата или разпространение сред членовете.
  Пример:

  • Какви споразумения има съответната страна с други страни, какви тенденции има за техните икономически връзки?
  • Каква е тяхната нагласа за търговски отношения с България?
  • Има ли облекчения по отношение на България?
  • Има ли враждебна позиция (българските търговци да не изпаднат в затруднено положение)?
 8. Ясно разграничаване на фирмите, въвели европейския стандарт за писмени преводи, с цел компенсация за направените разходи по въвеждането на европейския стандарт 15038 за писмени преводи.

На база на решение на МВнР от 2 септември т.г. беше върнато прилагането на старите изисквания за работа на преводаческите фирми, което постави тези фирми, които са приложили европейския стандарт 15038 за писмени преводи като са инвестирали средства в сертификация, назначили са на щат двама филолози, представили са доказателства относно наличие на офис и офис оборудване, в условия на  нелоялна конкуренция с тези, които не са покрили тези изисквания. Направените инвестиции и наетия персонал генерират месечно допълнителни разходи и повишават цената на преводаческите услуги, което поставя преводаческите фирми в по-неблагоприятно положение от тези, които не са предприели никакви действия за изпълнението на изискванията на МВнР.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here