Заседание на Работната група за подготовка на план за действие за подобряване на бизнес средата

0

В Министерството на финансите се проведе първото заседание на сформираната Работна група за изготвяне на окончателен вариант на План за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса, повишаване на бюджетните приходи и подобряване дейността на приходните агенции. От страна на БТПП взеха участие Васил Тодоров – главен секретар, Валентина Зартова – юридически съветник, и Александър Димитров – експерт „Икономически анализи”.

В рамките на заседанието беше акцентирано върху необходимостта от включване в Плана на предложенията на БТПП за подобряване на бизнес средата, насочени към разработване на методика за определяне на държавните такси по Закона за държавните такси на разходо-покривен принцип, отмяна на данъка върху дивидента, отмяна на данъка от 10% за облагане на социалните разходи, намаляване на ставката на данъка за едноличните търговци от 15% на 10%, отмяна на режима на солидарната отговорност при възстановяване на данъчен кредит по ЗДДС, нормиране на имуществена отговорност за виновните длъжностни лица, чиито актове/наказателни постановления са отменени, и др.

[info]Предложения БТПП[/info]

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here