Изложба „Промени във възприемането и търсенето: Съвременната турска живопис”, 10.12.2012 – 31.01.2013г

0

Изложбата “Промени във възприемането и търсенето: съвременната турска живопис включва произведения от колекцията на Централната банка на Република Турция. Тя ще бъде открита официално в Националния музей на българското изобразително изкуство на 10 декември, понеделник, 2012г 18.00ч.

Централната банка е сред регулиращите икономиката на страната приоритетни държавни институции и от 1930г започва да проявява изключителен интерес към събитията в областта на изкуството. Притежава една от най-богатите колекции на произведения на изкуството в Турция и смята популяризирането на турското културно богатство извън страната за своя обществена отговорност. С уредената в България настояща изложба Централната банка предлага за оценка изкуството от Републиканския период на Турция, развиващо се паралелно с процесите на обновяване.

Изложбата, куратор на която е преподавателят и художественият критик проф. Мюмтаз Саглам, преди всичко има за цел да отрази влиянието на процесите на развитие върху изкуството в хода на сближаването на страната със Запада.  Намерението е да се представи живописното наследство на Турция, намираща се на кръстопътя между Изтока и Запада, и да се обърне внимание на неговия оригинален характер, отразяващ различни художествени идеи и възприятия. Произведенията на изложбата са подбрани, изхождайки от това разбиране. Тя предлага цялостна картина на турското изобразително изкуство с неговите традиционни връзки, актуален облик и посланията му за бъдещето.

До 31 януари, 2013г любителите на живописта ще могат да с 61 картини от 36 турски художници с международна известност. Произведенията им от една страна дават обща представа за развитието на турската живопис, а от друга – предлагат исторически и обществен прочит на понятия като “традиционно” и “модерно” изкуство.

Участващи художници: Халил Паша, Хикмет Онат, Ибрахим Чаллъ, Али Риза Баезит, Хасан Веджих Берекетоглу, Джеват Еркул, Ибрахим Сафи, Шереф Акдик, Ниметуллах Герасим, Саип Туна, Нуреттин Ергювен, Зеки Фаик Изер, Сабри Беркел, Селим Туран, Нежад Мелих Деврим, Мюбин Орхон, Авни Арбаш, Бурхан Доганчай, Ерол Акяваш, Аднан Чокер, Мехмет Гюлерюз, Йомер Улуч, Йоздемир Алтан, Деврим Ербил, Бекир Сами Чимен, Неше Ердок, Аляеттин Аксой, Гюркан Джошкун (Комет), Ергин Инан, Халил Акдениз, Адем Генч, Хабип Айдогду, Кемал Йонсой, Мехмет Гюн, Сердар Арат, Селма Гюрбюз.

Откриване: 10 декември, 2012, 18:00ч.

Адрес:  Национален музей на българското изобразително изкуство, София 1000, Княз Александър I, No 1.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here