125 години Национална художествена академия в 125+ фотокадъра

0

На 28 септември 2021 г. Националната художествена академия ще отбележи своята 125 годишнина с фотоизложбата „125 години НХА в 125+ фотокадъра”. Основната идея на проекта се съсредоточава до разгръщането една добре структурирана и обмислена експозиция, единствено и само чрез употребата на фотографията като документ на своето време, която визуално да възстанови, доколкото това е възможно, историческата картина на учебното заведение през отделните периоди на неговото съществуване. Проучването и популяризирането на запазеното снимково наследство, свързано с висшето учебно заведение и представянето му в публичното пространство, за пореден път предоставя възможност специализираната и широката публика да се запознае с дългогодишната му богата история.

Идеята за отваряне на рисувално училище се свързва основно с името на Константин Величков. Тази енциклопедична личност, съвместяваща в себе си интелектуалеца, общественика, писателя, политика и художника, има особена заслуга за основаването на Държавното рисувално училище.

Като министър на Народното Просвещение (1894 – 1897) към кабинета на Константин Стоилов, Константин Величков заедно с комисия от видни обществени и културни дейци (проф. Иван Шишманов, Иван Мърквичка и Антон Митов) и под ръководството на Дружеството за подпомагане на изкуството в България, създават Законопроект за откриване на Държавно рисувално училище в София. Този съществен документ изцяло изразява позициите на българската интелигенция, която след Освобождението търси нови пътища за утвърждаване на младата българска държава.

На 16 януари през далечната 1896 г. Осмото обикновено Народно събрание приема да утвърди Закон за Държавно рисувално училище в София. Месец по късно княз Фердинанд I утвърждава основаването на новата образователна институция. На 14 октомври същата година Държавното рисувално училище отваря врати.

28 септември – 21 октомври 2021
Вернисаж – 28 септември, 17:00 – 19:00 часа
галерия „Академия”, ул. „Шипка” 1

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here