Живопис, Евгени Цанов, галерия-книжарница София Прес, 15–30.10.2020 г.

0

Изложбата на Евгени Цанов е самостоятелна и има обзорен характер.

В експозицията са включени произведения направени след 2000-та година, с акцент върху последното десетилетие от творческата работа на автора. Картините са изпълнени с маслена техника върху платно по мотиви от различен характер. В творбите е търсена предимно експресивно-абстрактна изразителност като е наблегнато на живописната трактовка и свободната творческа интерпретация.

В новата си изложба Евгени Цанов изследва цвета не само в неговия емоционален аспект, но и като композиционен фактор в творбата. Живописвайки, той оставя само на него основната роля – да изгражда композицията върху двуизмерното платно, да внушава чувства, да поставя акценти… И като един истински абстракционист по душа успява да го постигне в най-изчистените му вариации.

В творбите на Евгени дълбоко е закодирана природата като извор на вдъхновение. Но именно с цвета той я свежда до знак, загубил всякаква фигуралност и връзка с първообраза си. Всичко това е плод на дълги живописни търсения, които, в крайна сметка, днес изкристализират в едно чисто абстрактно изкуство.

Любопитна е и експресивната нишка в платната му. Той успява да я съчетае с абстрактното в изкуството си така, че те не да си пречат, а взаимно да се допълват. Самият той нарича изкуството си „експресивно-абстрактна изобразителна реалност“ и пояснява, че за него водещо е емоционалното изживяване, разказано чрез цвета и живописта. И наистина чрез тези изразни средства Евгени успява да „преведе“ кода на собствената си естетика и възприятие и да ги сведе до една въздействаща като знак художествена форма.

Биографична справка:
1961. Евгени Цанов е роден в София
1980. Завършва худжоествена гимназия за изящни изкуства в София.
1989. Дипломира се в Художествената академия в София, специалност живопис. Започва работа като преподавател по изобразително изкуство. Участва в колективни изложби.
1996. Първа самостоятелна изложба след дипломирането.
1997. Организира творческа група Артспектър, с която осъществява редица художествени инициативи и изложби.
2006. Втора самостоятелна изложба.
2009. Трета самостоятелна изложба.
2010. Номинация награда живопис на изложба Алианц-България. Член на СБХ.
2016. Номинация за живопис, изложба Алианц-България.
2017. Изложба Пейзаж на секция Живопис към СБХ.
2018. Изложба Алианц-България
Излага картини в галериите: Драка, Артцентър 12, Ведарт, ХитАрт и др.

Румена Калчева

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here