За куклите и хората

0

Написах пиесата за Галатея, с идеята, че старогръцкият мит започва да се пълни с ново съдържание, съобразено с спецификата на времето, в което живеем. Историята,  на танцовата драма с елементи на мюзикъл  „ЕФЕКТЪТ ГАЛАТЕЯ”, е за паралелната реалност, която създава интернет зависимостта, и как тази втора реалност може да убива наистина. Не човешко въображение, което e креативно, а усещането за изкуствена свобода, която разрушава  общуването,  между хората, като дори любовта е безсилна. Ще се представи един от най-всепоглъщащите проблеми на нашия свят.

„Ефектът Галатея”  има задачата, чрез танца, музиката, звуковите и светлинните инсталации и скулптури, оперното  и модерното пеене, театъра, добавената реалност, скулптурата, пантомимата, метафората, сюрреализма, да накара зрителя да изживее многократно екстатично удоволствие, съпричастност и емпатия. Но изживявайки тези усещания публиката да се замисли върху настъпващите проблеми в социалната сфера, водещи до отчуждение, резигнация, самота, предизвикани от зависимостта от „кукли“, заместваща истинските човешки отношения.

Фантастичната действителност ще бъде изобразена, чрез сценография, която ползва най-модерните средства: добавените реалности, 3D Mapping, инсталции от звук, светлина, лазери ще допълват усещането за халюциогенна иносказателност. Светлината и тъмнината, осветяването, излъчването, ще изпълняват много важна драматургична функция, която ще развива сценичното действие. Екзистенциалното понятие за светлината, ще бъде преоткрито в танца на принципа видимост, раждане на осветени движещи се тела, и тъмнината, като отказ от иносказателната реалност. Зрителят ще бъде поставен в позицията да научи преди героя какво се случва и в същото време, обратът ще го накара да осъзнае, че историята го изненадва.

Танцовото изпълнение на балет „Арабеск“, с хореограф Боряна Сечанова, ще бъде генератора на фантастичната втора реалност на спектакъла. Драматургичните похвати ще ползват  виртуалната, митологична и едновременно с това футуристична композиция на   хореографско колективно въображение. Концептуално новият начин на творческо мислене, ще представи нови ракурси в отношението земя-въздух-митичност. Генералната драматургична идея на спектакъла е съвместното авторство, с хореографа което чрез въображението  да произлезе нов свят. Развитието на сюжетната линия ще премине през античността  в бъдещето, през пространството и паралелните реалности.

Тези колективна еклектика в артистичния проект ще доведе до обогатяване изкуството на танца, с модерната логика на метафизичното в концептуалното изкуство.  В психопатологията на 21 век се случват нови всепоглъщащи зависимости, но преоткрити през погледа на  античната трансформация, зрителят ще открива старогръцките митове в един нов комплекс, комплексът „Галатея“. Статистическа прогнозата посочва, че към 2033 г. всеки десети полов контакт в света ще бъде между човек и андроид.

Ефемия Фард

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here