Фрагменти от лятото

0

Морска импресия

Вятърът беше силен! Бученето му прииждаше на тласъци заедно с мощните вълни и само тътенът на вълните успяваше да го заглуши…

Най-сетне слънцето се появи! Яркостта му обля камъните с топлина, а с нея като че ли и вятърът започна да утихва…

В лудуващите вълни съзрях цветове, които като в калейдоскоп заиграха със светлината и заподскачаха в лудешки танц. Малките камъни по дъното се затъркаляха в посока към скалите и добавиха допълнително звуци към шума на прибоя.

Да стоиш в такава близост до живото море нямаше как да не е вълнуващо!

Даниела Владимирова Христова