Международна лятна академия и симпозиум – Ахтопол 2019

0

Международна лятна академия и симпозиум – Ахтопол е продължение на международен проект от 2009 г. През 2019 г. ще се проведе единадесетото издание на проекта. Той предвижда реализация на скулптури от дърво и художествени произведения от живопис. Замислен е като творчески обмен между утвърдени художници-преподаватели от една страна и студенти, от друга, на които се дава възможност да усвоят творчески умения и методи чрез различни преподавателски практики за работа в дърво и живопис. Чрез този проект НХА въвежда качествено нов подход на обмен при обучението на студентите и създава скулптурна експозиция на открито и изложба живопис в галерията на гр. Ахтопол. Всяко издание на проекта се документира на дигитален носител, като за изданието през 2019-а година ще бъде издаден и каталог с творбите, реализирани през всичките 10 години.

Проектът създава условия чрез съвместна работа на преподаватели и студенти от НХА и партньорски институции да се обменят нови методи и форми на творческо създаване при различните тенденции и процеси на обучение във висшите учебни заведения за изкуство в сферата на живопис и скулптура, както и провеждане на теоретична дискусия относно приликите и различията в творческия процес при пластичните изкуства.

Готовите произведения от дърво ще допълват скулптурна експозиция на открито от 2009 г. в пространството около „Гръцкото училище”, както и ще естетизират екстериорите пространства на град Ахтопол. Създадените живописни платна ще обогатят колекцията към постоянната художествена експозиция в творческата база на НХА и ще бъдат експонирани в галерията на град Ахтопол.

Чрез естетизирането на екстериорите пространства на гр. Ахтопол се допринася за развитието на културния туризъм в региона.

Ръководител на проекта:  Проф. Петър Бонев. Участници в изданието през настоящата година са:

Преподаватели от НХА:
проф. Петър Бонев – ръководител, проф. Митко Динев, ас. Любомил Драганов, ас. Любомир Григоров, ст. преп. Радослав Симеонов, ас. Венцислав Шишков 

Студенти от НХА:
Радослав Стефанов, Добромир Бонев и Лазар Митрев от специалност „Резба“ и  Цветан Панайотов от специалност „Скулптура“

Чуждестранни участници (скулптура):

  • Проф. Драган Райшич и студент  Милица Ракочевич от Факултет по изобразително изкуство, Университет по изкуствата – Белград
  • доц. Слободан Милошевски, от учебно-научна област „Скулптура и скулптурни техники“, Университет „Гоце Делчев“, Штип, Македония и студент Елизабета Тошевска 
  • По линия на резидентската програма за творчески престой между НХА и Galerie im Traklhaus, Австрия, избраният резидент – Андреа Лумплекър ще осъществи едномесечен престой в творческата база на НХА в гр. Ахтопол и ще вземе участие в Международна лятна академия и симпозиум Ахтопол 2019. 

1–10 септември 2019
Творческа база на НХА
Гръцко училище
гр. Ахтопол