На посещение в България бе Мария Гусейнова-Атанасова

0

На посещение в България бе Мария Гусейнова-Атанасова, председател на Азербайджанското обединение за съдействие на развитието на азербайджанско-българското приятелство, гл. редактор на сп.„Акорд“.

Тя се срещна с депутати, представители на Дипломатическия институт, Агенцията на българите в чужбина, ръководителите на Пловдивския аграрен университет, Съюза на българските журналисти, Съюза на българските писатели и др.

Основна тема на разговорите бе разширяване на сътрудничеството и партньорските взаимоотношения в политическата, икономическата и културната сфера в интерес на народите на нашите страни.

Мария Гусейнова-Атанасова е убедена, че само чрез диалог и откровен разговор могат да бъдат решени спорните въпроси. Тази нейна убеденост и горещо желания я връщат всяка година в България- родното място на нейните предци, за да открие общш корени и идеи за бъдещи творчески изяви.

Снежана Тодорова