„Умният град“ за комфортен живот

0

Колкото по-голям е един град, толкова по-неизбежна е неговата дигитализация. Управлението на информацията и процесите в градовете милионери (с над 1 млн. жители) вече е невъзможно без използването на създадения от човека изкуствен интелект.

Цифровизирането на всички сфери на живота в големите градове изправя неговите жители пред необходимостта да се учат информално как да се справят с проблемите си не чрез посредничеството на хора, а с помощта на новите „умни технологии”. Информално, защото в това уникално образование като неинституционализирано, неструктурирано и несистемно натрупване на знания, развитие на умения и формиране на компетенции в процеса на живеене на хората от различни възрасти, учителят е самият живот. До вчера някой е обслужвал и е помагал за вземането на житейските решения, от днес всеки жител на града се изправя пред софтуерни програми и трябва да се научи в крачка как да работи с тях, за да успее да получи необходимия продукт или услуга.

Какво представлява „Умният град” на примера на мегаполиса Москва? Това е цялостна и взаимосвързана интелигентна структура за комфортен живот, който започва от дома.

Умният дом” разполага с Wi-Fi HD видеокамера, със сензори за движение и отваряне, за газта, дима и изтичането, с умни лампи и розетки, с контролер „Умен дом”. В сградата се осъществява видеонаблюдение в системата на жилищно-комуналното стопанство и отчет на ресурсите – осветление, отопление, вода, чистотата на въздуха.

В Единния диспечерски център на града се наблюдава изразходването на ел. енергия, отоплението, санитарната техника и сметосъбирането, канализацията, асансьорите, благоустройството, уличното осветление, фасадните работи и покривите, поддържането на горите и парковете, осъществява се мониторинг на градската техника. 

Проектът за реновация (ремонт и обновяване) на сградния фонд започва от дворните пространства, от архитектурата на сградите до входовете на етажната собственост и апартаментите. 300 строителни обекта са под денонощно видеонаблюдение от началото на строителството до предаването на обекта. Управляеми цветни камери с висока резолюция, увеличаващи изображението 30 пъти, способни да издържат на рязко изменение на температурите, показват всичко, което се случва на строителната площадка.

Най-близо до хората е „Умната клиника”, която разполага с електронна регистратура за електронни документи (застрахователни полици, електронни застраховки, социални карти за жителите на града, универсални електронни карти). След регистрация в системата и електронния регистър с електронна карта, пациентът отива на прием при лекаря, който назначава лабораторни изследвания с най-съвременна електронна диагностика и оформя електронна рецепта. Плюсовете за пациента: приемственост на информацията в различните медицински организации; обосноваване на решението за назначаване на медицинските процедури и препарати; безопасност на данните (използват се няколко бази дани и защитени канали за предаването им). Ето как за пет години от работата на системата в здравеопазването “Бъдещето стана настояще”:

Било Станало
Опашки в поликлиниките. Достъпност на терапевтите 98%, а на педиатрите 86%.
Чакане за прием с часове пред вратата. 89% от пациентите попадат на прием в рамките на 20 мин.
от назначеното време.
Запис за прием само в регистратурата. 58% се записват за прием самостоятелно, 30% дистанционно.
Всички записи на ръка и на хартия. Компютър и принтер на всеки лекар.
Недоволни пациенти. 85-90% от пациентите са удовлетворени от посещението на поликлиниката
(по резултати от анкетите за удовлетвореност).

Цифровото здравеопазване включва още „умна медицина” с персонализиране на грижите и телемедицина.

Умното училище не е само съвременна образователна среда, а комплекс от дигитални процеси. Интерактивните уроци се провеждат по електронни сценарии.  Всички учебници се намират в таблетите на учениците. В бюфета има само полезни продукти. Училището практически е недостъпно за странични хора. Родителите следят онлайн за посещаемостта в училището и успеваемостта на децата си. „Умният клас” разполага с електронна дъска, интернет, ел. библиотека. И учители, и ученици използват столичния образователен интернет телеканал. Това по естествен път поражда и умните иновативни проекти на учениците.

Интелектуализирана е и транспортната система, в която има транспорт за всеки – от обществения транспорт до личните автомобили, от безпилотния транспорт до велосипедите под наем. Транспортни приложения могат да съставят маршрута на обществения транспорт до дома, работното място или образователното заведение. В проект е “Умната спирка”, а реалност е умната зебра. Пресичането на кръстовищата пести време, защото то може да се осъществи  едновременно във всички посоки, включително и по диагоналите.

„Умният град” предоставя многобройни електронни услуги за бизнеса чрез няколко портала: портал за доставчици, инвестиционен портал, електронен чиновник.

„Умният град” се нарича павилион на ВДНХ в Москва, който приоритетно покани посетители от всички възрасти в рамките на акцията „Ден без турникети“ през месец май 2019 г., за да покаже скритите електронизирани процеси на града. Дигиталните услуги вече са навсякъде: в жилищните домове, училищата, университетите, болниците, бързата помощ; в бизнес центровете, търговските центрове, банките, инкасото, фабриките; в полицията, охраната и безопасността (система за идентификация), специалната и почистващата техника; в администрацията и медиите. Експозицията се състои от 12 интерактивни зони. На изложбата с помощта на VR-очила посетителите влизат в ролята на машинисти на нов влак на метрото, могат да проведат виртуална диагностика на организма си, да поговорят с жизнерадостен робот.

Мотото на специалната интерактивна експозиция е: „Умният град – това е град, където има време за това, което действително е важно“.

текст и снимки: Таня Желязкова-Тея
Институт за информални иновации