Изкуството като начин на употреба срещу агресията, 19.04.2019 г.

0

Във връзка с изпълнението на проект „Изкуството на толерантността – щит срещу агресията и езика на омразата при подрастващите“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019 от фондация „Слънчеви пътеки“, в партньорство с Район „Слатина“ и 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“, се състоя събитието „Изкуството като начин на употреба срещу агресията“ в салона на НЧ „Д. Дебелянов-1960“. Ученици от различни столични училища бяха нарисували уникални, смели, предизвикателни творби на темата срещу агресията, езика на омразата, с насоченост към добротата между хората. За да участват на събитието бяха поканени председателят на СБП Боян Ангелов, двамата носителите на националната литературна награда „Димчо Дебелянов“ Димитър Христов и Георги Н. Киров, поетесата Павлина Павлова и Цветелина Гергинова.

Изпълнителите на проекта от фондация „Слънчеви пътеки“ поздравиха гостите, творците, преподавателите и родителите за желанието на всички да противодействат на агресията и разделението между хората. Фондацията получи поздравителни адреси с най-добри пожелания за успех от председателя на СБЖ Снежана Тодорова и директора на Националния литературен музей Атанас Капралов.

Събитието откри Николай Николов, общински съветник и член на Програмния съвет на Програма „Европа“ към СО, Цветомира Георгиева, експерт-мониторинг към Програма „Европа“, и Албена Кръстева, експерт от отдела по образование, култура, социални дейности и спорт към СО район „Слатина“.

Г-н Николов поздрави присъстващите за идеята поетите и младите художници да застанат на страната на доброто срещу агресията. Поощри учениците, които чрез творчество изразяват отношението си към лошите страни на живота. Общинският съветник заяви, че и в бъдеще подобни събития срещу езика на омразата биха били подкрепени.

Начало на творческата среща дадоха децата от 1 Г клас на 31 СУЧЕМ „Ив. Вазов“, възпитаници на Паола Колева, които приповдигнаха настроението на публиката с вдъхновяващите си изпълнения. Талантливите млади художници от 59 ОУ „Васил Левски“ под ръководството на Елица Тошева и децата от школата по рисуване към НЧ „Д. Дебелянов-1960“ под ръководството на Каталина Милева обогатиха виждането на преподаватели и поети за нов стил на представяне на доброто срещу злото. Учениците разказаха кратка история за своите картини, за желанието им да показват добротата, а не омразата.

Председателят на СБП Боян Ангелов подари стихосбирка на библиотеката на НЧ „Д. Дебелянов-1960“, благодари за поканата и за това, че е сред публика на талантливи деца, които се борят с агресията. „Добротата няма друго име“, каза големият български поет. „Тя е всеобхватно понятие и означава да се съобразяваш с другия човек“, допълни той. Ангелов подчерта, че хората са еднакви и не бива да се прави разлика на основата на социалния  статус, етническия произход или религията. Каза, че достойнствата на ЕС се изразяват и във виждането,че човекът в своята същност е незаменим. Поетът насърчи децата да се борят срещу злото, да вярват че доброто, което правиш ще се върне. Позова се на християнството и увери, че езикът на омразата трябва да бъде заличен. „Един от най-красивите езици по света е българският“, каза Боян Ангелов, „и ние трябва да го пазим и съхраняваме“. Той рецитира стихотворението си „Демир Хисар“, посветено на патрона на читалището Димчо Дебелянов.

Димитър Христов от СБП похвали младите художници и рецитаторите, каза че изкуството изобличава агресията. Във връзка с темата на проекта той прочете стихотворението си „Художник“,  посветено на художникът  Владимир Пенев.

Поетесата Павлина Павлова приветства Програма Европа и фондация “Слънчеви пътеки“ за инициативата да застанат срещу агресията. Тя прочете своите стихотворения „Една светулка“, „Приятелство“, „Моментна снимка“.

За доброто и злото, за радостта и светлите мисли говори поетесата Цветелина Георгиева, представи стихотворението „Среща със слънчогледа“.

Поетът Георги Н.Киров благодари за поканата и изпълнението на проекта, който  събира творци срещу агресията в обществото. С много вдъхновение прочете стихотворението си „Благослов“.

Председателят на читалището доц.д-р Иван Митев поздрави гостите и подчерта, че светът ще става все по-хубав и още по-духовен, щом има талантливи творци.

Поети, млади художници, преподаватели и родители продължиха да общуват и обменят идеи в свободен разговор. Присъстващите получиха тематичната  книжка „Усмихни се“,  в помощ на децата, когато имат необходимост от помощ и подкрепа.

Връчени бяха  поздравителни адреси и грамоти на поетите и художници в събитието. Те си обещаха да бъдат заедно и в бъдеще.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019

Миглена Китанова Иванова