Деветнадесет години от възкачването на крал Мохамед VI на трона

0

По повод националния празник на Кралство Мароко на 30 юли Н. Пр. г-жа Закиа Ел Мидауи, извънреден и пълномощен посланик на страната у нас, и нейният съпруг г-н Шайб Лалу дадоха прием в резиденцията си. Уважиха го внушителен брой гости, сред които бяха: зам.-министърът на външните работи г-н Тодор Стоянов, зам.-министърът на външните работи г-н Юрий Щерк, зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството г-н Валентин Йовев, г-н Симеон Сакскобургготски, министър-председател на България (2001–2005), и съпругата му Маргарита, г-жа Снежана Тодорова, Председател на Съюза на българските журналисти, посланици, дипломати, юристи, журналисти, културни дейци, представители на международни организации, на гражданското общество, на мароканската диаспора в България.

Химните на двете страни изсвири Нов симфоничен оркестър, който по-късно се погрижи и за доброто настроение на гостите.

Н. Пр. г-жа Закиа Ел Мидауи произнесе приветствено слово:

Първо бих искала да поздравя България за успешното ѝ председателство на Съвета на Европейския съюз и за динамиката, която тя успя да вдъхне на приоритетите, които си беше поставила.

За мен, съпругът ми и моите колеги в посолството е особена чест да ви посрещнем тази вечер, за да споделим радостта на мароканския народ, който днес празнува във и извън Кралството, 19-годишнината от възкачването на трона на Негово Величество крал Мохамед VI, за да споделим с вас този момент на доброжелателност и братство под знака на мароканско-българското приятелство.

Мароко и България се радват на много добри взаимоотношения повече от половин век и те продължават да се развиват и да се консолидират, за да се разширят и в други сектори и области от общ интерес.

Тези взаимоотношения през последните месеци възвърнаха цялата си сила благодарение на посещенията на мароканските делегации, които вдъхнаха нова динамика на партньорството в областта на защитата на правата на детето и социалната закрила. Тази динамика беше постигната и благодарение на сключването на двустранна конвенция за защита на правата на работниците, като през този юли делегациите от министерствата на труда на Мароко и България се споразумяха относно условията за прилагане ѝ, при пълно зачитане на националните закони и международните ангажименти на двете страни.

Уважаеми гости, превъзходителства, госпожи и господа,

Денят на Трона е също така възможност за моята страна да чества и да отпразнува нашите ценности: свобода, достойнство, споделяне, добросъседство и взаимно уважение в един свят в криза, конфронтация, страх и несигурност.

Въпреки този неблагоприятен международен контекст, белязан с привидно непреодолими предизвикателства, Мароко остава земя на мир и братство. Благодарение на прозорливостта, лидерството и мъдростта на Негово Величество крал Мохамед VI приятелското съжителство между културите, религиите, расите и цивилизациите е характерна черта на Кралство Мароко, обичащо тези универсални човешки ценности.

С Негово Величество крал Мохамед VI започна иновативната визия за националната идентичност, а именно, единство в многообразието. Ето защо Кралството е сред страните, които държат да се чува гласа на мира и на разума и са за диалог между цивилизациите, културите и народите, за да се заглушат гласовете на ислямофобски екстремисти и фанатици, които твърдят, че говорят в името на исляма.

Мароко е твърдо ангажирано с мира и необходимостта от диалог между религиите, диалог между държавите, народите и цивилизациите и това – в разнообразието от култури, е в състояние да обедини човечеството, въпреки нашите различия от социалноикономическо, политическо, религиозно и етническо естество.

От тази решителна и определяща добра воля се подхранва мароканската устойчивост и нейния дълъг път, за да може разнообразието и плурализма да намерят мястото, което заслужават в нашето общество.

Нашите цивилизации, религии, идентичности, истории, нашите проблеми и предизвикателства не трябва да бъдат инструменти или пък заложници в услуга на регреса, отричането, разделението и страха от другия.

Уважаеми гости, превъзходителства, дами и господа,

Мароко постигна значителен напредък в борбата срещу расизма, дискриминацията, религиозната нетърпимост, тероризма, екстремизма и радикализма във всичките им форми, чрез процеса на институционални и законодателни реформи, адаптиращи националното законодателство с разпоредбите на международните инструменти в тази област. Този ангажимент се потвърждава от неговото законодателство, институции, политически решения, както и от отварянето на неговата икономическа система за всички заинтересовани страни, за всички региони и за всички политически, социални и културни течения.

Мароко работи за постигането на структурна трансформация на своята икономика, с цел да засили нейния капацитет, да създаде работни места и да подобри своята конкурентоспособност и интеграция, както на национално и регионално, така и на международно ниво.

В рамките на стратегическия приоритет, очертан от Негово Величество крал Мохамед VI в областта на външната политика, Мароко играе важна роля в предотвратяването на конфликти и в опазването на мира, заедно с ООН.

Мароко поддържа сътрудничество за пример във всички областиполитически, културни, духовни и икономически с всички континенти и с повечето страни.

На Африканския континент това сътрудничество се материализира чрез конкретни действия на солидарност като: сътрудничеството юг-юг, анулирането на дълга на по малко развитите африкански страни, освобождаването от мита на техните продукти, влизащи на мароканския пазар, уреждане пребиваването на гражданите от Субсахарска Африка в Мароко.

Под ръководството на крал Мохамед VI Мароко продължава да работи за гарантиране на ефективността на правата, намаляване на социалните и териториалните неравенства, укрепване на социалното сближаване, за да може, едновременно с това, да се засили гражданството и да се стимулира индивидуалното и колективното представяне. Целта е да се консолидира основата на ценностите и да се придаде най-висока стойност на материалното и нематериално наследство залог за създаване на споделено богатство и възможност за позитивна изява на мароканската младеж.

Уважаеми гости,

Мароко написа своя устойчив модел за развитие, за да се превърне Кралството в полюс на стабилност, демокрация и взаимно партньорство, изпълнявайки изцяло своята роля в укрепването на мира, сигурността и диалога между цивилизациите, в насърчаването на толерантността, и вписвайки се в балансираната динамика на съвместното развитие.

За Мароко, което е модел на отворено към света мюсюлманско общество, толерантността и съжителството са необратим избор вече повече от 12 века. Кралството е връзката между Африканския и Европейския континент, кръстопът, където се срещат и съжителстват етнически групи, култури и езици колкото разнообразни, толкова и различни.

Мароко, народът и Кралят сме убедени, че само толерантността, взаимното уважение, приемането на другия ни позволяват да живеем заедно в един мирен свят. Нека да се борим срещу омразата и влиянието на мрачните течения. Да укрепим мостовете на комуникация и знания. Да изградим заедно един по-добър свят, в който царуват стабилността, мирът и сигурността.

Да живее приятелството, да живее сътрудничеството и партньорството, да живее Мароко, да живее България!

И тъй като и Мароко, и България са членове на Международната организация на Франкофонията, която е и глас на многообразието, и пространство за споделяне, партньорство и универсални ценности, ще кажа също – да живее Франкофонията!

Гостите на приема бяха зарадвани с прекрасни традиционни марокански ястия, както и с прочутия марокански чай с мента и сладки.

Екатерина Павлова
Снимките са предоставени от посолството на Кралство Мароко у нас

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here