Да работим заедно за създаването на един по-добър свят

0

Речта на Си Дзинпин, Генерален секретар на Централния комитет на Китайската комунистическа партия и Президент на Китайската народна република
на Диалога на високо равнище между ККП и световните политически партии, Пекин, 01 декември 2017 г.

Лидери на политически партии от целия свят,
Дами и Господа,
Скъпи приятели,

Добър ден! Днес се радвам,че Вие, лидери на политически партии и организации от други страни, сте с Нас на Диалога на високо равнище между ККП и Световните Политически партии. Всички сме заети с настъпването на края на годината. Въпреки това сме се събрали в Пекин на тази важна среща, за да задълбочим нашето взаимно съдействие, и това напълно показва, че споделяме общ интерес към развитието на човешкия род и бъдещето на света.

От името на ККП и от мое лично име, бих желал да приветствам всички Вас, които сте пътували дълго разстояние до Китай.Също бих желал да използвам тази възможност да благодаря на всички политически партии и организации, и на техните лидери за поздравителните писма и съобщения, по времето когато 19-тият Национален конгрес на ККП беше свикан.

На 19-тия си Национален конгрес, Китайската народна република изготви план за развитието на Китай от сега до средата на този век и потвърди искреното желание на Китай да работи заедно с останалата част от света за изграждането на общество със споделено бъдеще за човечеството.

Политическите партии играят важна роля в политическия живот на нашите страни и прогреса на човешката цивилизация.Тук, бих искал да споделя нашата гледна точка по този въпрос с Вас, лидери, представящи почти 300 политически партии и организации на различни страни.

 

Дами и Господа,
Скъпи приятели,

През вековете, човечеството винаги е копнеело по това да живее по-добър живот. Човечеството е създало удивителни цивилизации през изминалите няколко хиляди години. Въпреки това, войните и конфликтите никога не са спирали. Те, заедно с различни природни бедствия, болести и зарази са причинили нечувани страдания на нас хората и ни е струвало много. Днес благодарение на бързото развитие на интернет , големите данни, изчислителните облаци, квантовия сателит и изкуствения интелект, ние , хората сме във връзка един с друг,  както никога преди. От друга страна, изправяме се пред глобални предизвикателства нечувани по брой,размери и степен. Съдбите и бъдещето на всички нас по целия свят все повече се преплитат.

Това предоставя на човешкия род два избора. Единият е порочно състезание или дори въоръжен конфликт за власт и личен интерес, което може да доведе до опустошителна криза. Другият избор пред нас е да се движим с приливите на времето и да се изправяме пред предизвикателствата посредством глобално сътрудничество. Това от своя страна ще доведе до създаването на благоприятни условия за построяването на общество със споделено бъдеще за човечеството. Трябва да грабнем тази историческа възможност и да направим правилния избор за да дадем еднакво по-светло бъдеще на всички хора.

Китайската нация има дългогодишна история и удивителна цивилизация, която е била опустошавана от размирици, кървави и огнени конфликти, до настъпването на модерните времена. Но ние, китайците, никога не преклонихме глава пред съдбата. Ние се надигнахме и си проправихме път с постоянство и непрестанни борби, ние поехме по широкия път към национално обновление.

Историята показва, че именно културните гени в нашата кръв са поддържали растежа на тази древна нация до днес и непрекъснатото развитие на тази цивилизация над 5000 години. От древни времена, ние китайците, винаги сме вярвали, че: „Всички хора под небето са едно семейство”, „всички хора са мои братя и аз споделям живота на всички същества” и „всички нации трябва да живеят в хармония”. Винаги сме се стремяли да създадем по-добър свят, в който „преследването на справедлива кауза е за общото благо”.

Държавите може да имат различия и дори да срещат проблеми помежду си, което е нещо очаквано. Но ние не трябва да забравяме, че живеем под едно небе, споделяме една планета и принадлежим към едно семейство. Хората по света трябва да бъдат наставлявани от виждането , че всички хора под небето са от едно семейство, прегръщат се едни други с отворени ръце, засилват взаимното разбирателство, и търсят общото помежду си докато запазват различията. Заедно може да се борим за построяването на общество със споделено бъдеще за човечеството.

През 2013 г., аз пръв отправих зов да построим общество със споделено бъдеще за човечеството. Удоволствие е за мен да видя,че благодарение на продължително нарастване на приятелството и съдружието между Китай с другите държави, този зов получи нарастваща подкрепа и повече стъпки бяха предприети за преследване на тази инициатива.

Всъщност, инициативата „Един пояс, един път“, която аз предложих, има за цел точно да доведе до общество със споделено бъдеще за човечеството. В продължение на четири години инициативата „Един пояс, един път“ прерасна в основна платформа за сдружение между страните загрижени за общото развитие. Многобройни малки поточета се събират за да образуват огромен океан, и безбройни сияещи звезди осветяват Галактиката. Убеден съм, че докато споделяме тази цел, планираме заедно, работим заедно, движим се заедно стъпка по стъпка, ден след ден, ние със сигурност ще успеем да построим общество със споделено бъдеще за човечеството.

 

Дами и Господа,
Скъпи приятели,

Както предполага термина общество със споделено бъдеще за човечеството означава, че съдбата и бъдещето на всеки един и всяка нация и страна за взаимносвързани. Така че ние трябва да сме единни и да полагаме общи усилия да изградим от нашата планета едно голямо  хармонично семейство и да реализираме копнежа на  човечеството по по-добър живот.

Трябва да положим усилия да изградим един свят на универсална сигурност, лишена от страх.Еволюцията на човешката цивилизация показва , че въпреки копнежа ни за траен мир от години наред, войната никога не се е махала надалеч и винаги ни е преследвала. След като всички ние , хората живеем на една планета, никоя страна не трябва да поддържа собствената си безопасност на гърба на безопасността на другите страни. Заплахата, надвиснала над друга страна може да се окаже предизвикателство на собствената страна. Едностранните действия или сляпото вярване в използването на власт не могат да се справят с нарастващите сложни многостранни заплахи над  безопасността.

Вместо това, ние трябва да приемем ново мислене за общата, комплексна, кооперативна и устойчива сигурност и нашата цел трябва да бъде да изградим заедно нова структура на безопасността, която да е справедлива и в услуга на всички. Трябва с общи усилия да премахнем корена на войната, да достигнем до тези, които воюват и да защитим жените и децата от набезите на войната така че светлината на мира да освети земята и всеки да живее в безопасност и хармония.

Ние трябва да се стремим да изградим свят на общ просперитет, лишен от мизерия. Въпреки нивото на материално и технологично развитие, постигнато в днешния свят, което е било невъобразимо за нашите предци, небалансираното и неадекватно развитие все още представлява главен проблем. Има голяма разлика в развитието на Севера и Юга, мизерията и гладът остават широко разпространени, ново дигитално разделение се появява и хората в много страни живеят в сурови условия. Ако някои все още се придържа към логиката на играта, в която един печели всичко, а другият не взима нищо, или прибягва до практики като машинации или прехвърляне на трудностите към другия, той ще завърши блокирайки собствения си път напред и затваряйки вратата за останалите.Подобни практики могат само да подрият основите за развитието му и да застрашат бъдещето на човечеството.

Трябва да работим върху това да донасяме полза на всички и да поощряваме  печеливша икономическа глобализация, която е по-отворена и балансирана, като по този начин ще създадем условия за общото развитие на човечеството. Това ще ни помогне да постигнем общ просперитет за всички страни, да отстраним бедността и изостаналостта на хората от много страни и да сме сигурни, че нашите деца ще бъдат подсигурени. Това ще помогне на всички страни да извлекат полза и на всички хора да водят нормален живот.

Ние трябва да се стремим да построим един отворен свят, в който липсва изолация. Както се казва в една древна китайска поговорка, „Всички живи същества трябва да процъфтяват без да се нараняват едно друго, всички начини на живот трябва да процъфтяват без да се възпрепятстват един друг“. Просперитетът на цивилизацията и човешкият прогрес не биха били възможни без укрепване на общата основа, откритост и приобщаване, също и обмен и взаимстване между цивилизациите, запазвайки разликите помежду им.

Различните цивилизации трябва да процъфтяват и да съществуват заедно в хармония, да черпят от силата на другите, да вдъхновяват и подхранват човешкото развитие: такъв е призивът на историята. Винаги трябва да имаме наум , че светът е цветно място и цивилизациите са разнообразни, и трябва да видим, че различните цивилизации се обогатяват една друга и допринасят за красотата на нашия свят. Ние трябва да работим заедно върху премахването на културните бариери, отхвърлянето на предразсъдъците, които пречат на човешките взаимодействия, и премахването на културната пристрастност , която пречи на хората да общуват помежду си. Ние трябва да виждаме, че всички цивилизации съществуват заедно в хармония и всички хора се радват на културен разцвет.

Ние трябва да положим усилия да построим един зелен, чист и красив свят. Земята е единственият дом за нас, хората, който ние споделяме. Въпреки усилията , направени от някои хора, намирането на нов дом за човечеството в космоса остава далечна мечта. Факт е , че човечеството все още има нужда да живее на тази планета в предвидимото бъдеще. Ние трябва с общи сили да защитим нашата планета, не само за нас , но и за бъдещите поколения. Ние трябва да осигурим хармония между човек и природа, и да обичаме околната среда толкова силно, колкото обичаме собствения си живот.. Ние трябва да почитаме природата, да я уважаваме, да следваме нейните пътища и да я защитаваме. Ние трябва да защитаваме Земята, нашият незаменим дом, да изцерим раните, нанесени върху екосистемата и околната среда и да изградим хармоничен дом за човечеството, в който да може да се живее. Това ще позволи на естествената екосистема да се възстанови и да се регенерира и всеки да живее в добра околна среда с бистри води и тучни планини.

 

Дами и Господа,
Скъпи приятели,

Днес, светът претърпява промени, също както и начинът, по който преследваме развитие. Всички политически партии трябва да се движат с прилива на времената, да получат силна оценка на основната тенденция на човешкия прогрес, да срещнат общите копнежи на хората и да се развиваме като поощряваме развитието на нашите страни , на нашите народи и на човечеството. Ние трябва да се целим нависоко и да гледаме напред, да изпълняваме нашите отговорности, и посредством това, да се основаваме на реалността в нашите държави и в света.

Ние трябва да имаме наум цялостните и дългосрочните интереси и да поемем мисията, поставена ни от времето. Ние трябва да имаме наум копнежите на хората и да ги превърнем във водещи мисли, цели на нашите политически партии и съответно да приемем конкретно и практическо изпълнение на плановете.

Изграждането на общество със споделено бъдеще за човечеството изисква участието на хората от различните държави. Ние трябва да обединим силите си посредством постигането на консенсус между хората от различните народи, с различна вяра и култура, и от различни региони, за да благоприятстваме тази велика кауза.

За да се осъществи тази мечта е наложително да се възползваме от вижданията и силата на тези, които са замесени.Ние трябва да го постигнем като се доближим до неща от различни измерения и различни гледни точки, да използваме най-добрите практики, да изследваме нови начини и мислене, и да изграждаме движеща сила. Ние, политическите партии в различните държави трябва да засилим взаимното доверие, диалог и съгласуване. На базата на ново формиране на международните отношения, ние трябва да открием изграждането на нов вид междупартийни отношения, който да разшири общото, като се запазят различията и се разшири взаимното уважение и желанието да се учим едни от други, ние трябва да изградим мултиформална, многостепенна, международна мрежа за международен обмен и взаимосъдействие. С тези усилия, бихме могли да създадем огромна мощ за изграждането на общество със споделено бъдеще за човечеството.

Само с предприемането на стъпки можем да оставим следа, и само с предприемането на действия можем да постигнем успех. Очевидно, като исторически процес, усилията да бъде изградено общество със споделено бъдеще за човечеството не би могло да се постигне изведнъж, нито пък обещава да бъде лесен процес. Ще има нужда от постоянни усилия и усърдие. За да изградим такова общество, ние трябва да работим дълъг период от време. Ние не бива да се отказваме от мечтата си, дори когато реалността около нас е твърде усложнена, нито пък трябва да спираме да преследваме идеалите си , когато те изглеждат недостижими.

 

Дами и Господа
Скъпи приятели,

ККП се бори за добруването на китайския народ и за човешкия прогрес. ККП е най-голямата партия в света. Както веднъж отбелязах, ККП трябва да действа по начин, по който всяка голяма политическа партия трябва да действа. Всичко, което ние, китайските комунисти правим е да подобрим живота на китайския народ, да обновим китайската нация, и да поощрим мира и развитието на човечеството. Трябва да се грижим добре за нашия дом , което само по себе си допринася за изграждането на общество със споделено бъдеще за човечеството. Ние трябва да видим също така, че развитието на Китай ще създаде повече възможности за света. Ние ще използваме собствените си практики, за да проучим закона, ръководещ еволюцията на човешкото общество, и ще споделим с другите държави това, което сме научили.. Ние не искаме да „внасяме“ модели от други държави, нито пък искаме да „изнасяме“ китайския модел, най-малко бихме искали да помолим другите страни да копират китайските практики. Ние, китайските комунисти ще останем верни на следните поверявания:

Първо ние ще продължим да поддържаме глобалния мир и спокойствие.

Преди почти сто години, ККП се роди, докато страната беше опустошена от силни катаклизми. Една от основните мисии на ККП беше да сложи край на мизерията, причинена от размирици и войни и изстрадана от китайския народ до средата на 19-ти век. От 1921 до 1949г., за да реализира мира и стабилността на Китай, и да осигури по-добър живот на своите хора, ККП събра китайския народ и го поведе на въоръжена борба за 28 години, правейки огромна саможертва.

Преминали през такова изпитание, само ние, китайските комунисти знаем твърде добре колко ценен е мирът, оттук сме решени да поддържаме мира. Китай остава посветен на това да насърчава мира, развитието,сътрудничеството и доставянето на печеливши резултати. Ние ще продължим да преследваме мирно развитие, да изграждаме глобални партньорства и да взимаме участие в стремежа към политическо разрешаване на належащите международни проблеми.

Китай е страната, която главно допринася с войска, а също и финансово за мироопазващите операции на ООН, изпратили сме над 36 000 миротворци на купулативна база. Както ви казвам, повече от 2500 Китайски миротвотци , са на активна служба в осем мисионерски района , изправяйки се пред трудности и опасности, за да пазят мира и сигурността.

Китай ще продължи активно да участва в реформата и развитието на глобалната управленска система , за да утвърди по-справедлив и безпристрастен международен политически и икономически ред. До какъвто и етап на развитие да е, Китай никога не ще търси хегемония или да се включи в разширяване. Ние призоваваме политическите партии от другите страни да работят заедно с нас за напредването на световния мир, за допринасянето на глобалното развитие  и за поддържането на международния ред.

Второ, ние ще продължихме да насърчаваме общото развитие за всички.

Китайската партия, която произлиза от народа и е израснала благодарение на подкрепата на народа, ККП винаги се е интересувала дълбоко от хората в Китай и в света. Ние сме посветени на това да подобрим живота на хората в Китай и на хората от всички други националности.

През годините, Китай предостави на другите развиващи се страни огромни безвъзмездни суми и заеми за концесии, както и техническо, интелектуално съдействие и съдействие от персонал. Китай започна многобройни проекти в тези страни , за да подкрепи тяхното икономическо и социално развитие и да подобри живота на техните народи. В тези страни, хиляди китайски учени, инженери, предприемачи, техници, доктори и сестри, учители, работници и доброволци работят ръка за ръка и рамо до рамо с местните хора, помагайки им да променят техния живот към по-добро.

Както е предвидено от ККП на нейния 19-ти Нациоанален Конгрес, едно умерено просперирало във всички аспекти  общество ще се оформи в Китай до 2020 г. . Социалистическата модернизация ще бъде основно реализирана в Китай до 2035 г. .и до средата на 21-ви век, Китай ще се превърне в една огромна модерна социалистическа държава , просперирала, силна, демократична, културно напреднала, хармонична и красива. Това ще донесе по-добър живот не само на нас , китайците, но и на хората от другите страни. Ние призоваваме политическите партии в другите държави да работят с нас за създаването на повече възможности за съдружие за света и за насърчаването на общо  развитие и просперитет за всички.

Трето, ние ще продължим да насърчаваме взаимното обогатяване на цивилизациите.

Както казва една китайска поговорка, ”Камък, взет от друга планина, може да служи като инструмент за полиране на местния нефрит.”. ККП оценява значението на разработването на глобална перспектива за себе си. Ние се стремим да се възползваме от постиженията на други култури и да ги прилагаме в китайския контекст. Всъщност, Марксизмът е научна истина, която сме научили от други държави. Ние адаптирахме Марксизма към условията в Китай, актуализирахме го и засилихме популярната му привлекателност. В резултат на това, Марксизмът стана научна теория, направляваща ККП,тъй като води китайския народ в поход напред.

ККП ще обхване и достигне постиженията на другите култури с отворен ум и широка перспектива. Ние оставаме посветени на диалога, обмена и сътрудничеството с хората и политическите партии от другите държави и подкрепяме културния и човешкия обмен между държавите.

В следващите пет години, ККП ще покани политически партии от цял свят да изпратят в Китай посетитители на обмен за повече взаимодействия, чийто брой възлиза на 15,000. Ние предлагаме този диалог на високо равнище между ККП и Световните Политически Партии да бъде институционализиран като платформа за политически диалог на високо равнище с широко представителство и международно влияние.

 

Дами и Господа,
Скъпи приятели,

Преди около две хиляди години, древният китайски философ Кофуций забелязал, че трябва да се сприятеляваме с хора, които са добросъвестни, искрени и добре-информирани. ККП е готова да завързва повече приятелства по света.. През годините, ние сме поддържали постоянен контакт с повеюе от 400 политически партии и организации в над 160 страни и региони и нашият кръг от приятели продължава да расте.

Продължавайки напред, ККП ще увеличи обмена с политическите партии от другите държави, за да сподели практики от построяването на партии и повишаването на държавното ръководство, и ще ръководи повече обмени и диалог между цивилизациите, за да подобрим нашето взаимно стратегическо доверие. Нека всички ние, хора от различните държави с общи усилия да изградим общество със споделено бъдеще за човечеството и да изградим един по-добър свят.

В заключение, пожелавам много успех на Диалога на високо равнище между ККП и Световните Политически Партии !

Благодаря на всички!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here