Д-р Памела Мюлман от агенция TINA Vienna разказва за стратегията „Виена – интелигентен град“

0

Виена – интелигентен град

gore[dropcap style=”flat”]О[/dropcap]т години австрийската столица се смята за едно от най-добрите места за живеене в света. Какво повече? „Защитата на нашите ресурси и укрепването на нашата икономика като основа за социална справедливост са големите предизвикателства за градовете през 21 век“ – смята кметът на Виена д-р Михаел Хьопл. И през март 2011 г. обявява инициативата Smart City Wien или „Виена – интелигентен град“. През 2014 г. вече е приета и дългосрочната Рамкова стратегия Smart City Wien за развитието на града до 2050 г. Определени са три области на действие: ресурси – качество на живот – иновации. А ключовата цел за 2050 г. е постигането на „най-доброто качество на живот за всички жители на Виена, като същевременно се намали консумацията на ресурси. Това ще се осъществи чрез иновации във всички сфери.“ Стратегията обхваща всичко – от инфраструктура, енергетика и мобилност до най-малките аспекти на градското развитие. Обединява всички области на знанието и усилията на всички заинтересовани страни.

Д-р Памела Мюлман е експерт в агенция TINA Vienna – част от Виена холдинг /структура, която обединява фирмите към общината/. Срещнахме се с нея, за да ни разкаже повече за стратегията Smart City Wien и работата, която се извършва по нея.

Г-жо Мюлман, каква е ролята на вашата агенция в инициативата „Виена – интелигентен град“?

ПМ: TINA Vienna е частна фирма, тя не е част от общинската администрация на Виена. Ние обаче осъществяваме помощна дейност, оказваме подкрепа за реализирането на нейния проект за интелигентен град. Фирмата ни се състои от два отдела – агенция Smart City (за интелигентни решения) и енергиен център (за енергийна ефективност). Има общо 17 служители. Една от нашите задачи е да помогнем за осъществяването на стратегията Smart City Wien, която дава рамката за реализиране на всички други проекти на общината за интелигентен град. Тази стратегия започнахме да създаваме през 2011 г. на базата на вече течащи проекти в града. През 2014 г. Общинският съвет на Виена я одобри и прие. Тя бе подкрепена и от кмета д-р Михаел Хьопл и от заместник-кмета г-жа Мария Василаку.

Някои от целите, залегнали в стратегията, са заложени и в други програми на общината, като например в тази за развитие на транспорта. При осъществяването на Smart City Wien обаче се развиват нови форми на сътрудничество между различните участници в проектите. Например, между тези в транпорта, в озеленяването и други. Както казва общинският директор по градоустройство доброто е, че тя не е някаква съвсем нова отделна стратегия, тя е залегнала във вече съществуващите стратегии за развитие: на мобилността, на енергетиката, на оформлението на свободните пространства… Като при всички тези задачи във Виена вече няма такива, които да се осъществяват без интелигентни решения, което е работа на нашата фирма.

Проектите са от най-различен размер – от много големи до съвсем малки. Но може би най-известният в градоустройството като интелигентно решение е Асперн Виена.

Говорите за градчето Асперн Виена ли? Разкажете ни повече за него.

Това е нещо като град в града, съвсем нов квартал, в който ще се създаде жизнено пространство за 20 000 жители заедно с работни места за тях. Към момента в него живеят някъде между 6 и 8 000 души. Изгражда се на празно място, някога на полето там е имало летище. Финансира се както от общината, така и от строителни фирми. Осъществява се на фази. Едно от интелигентните решения е, че се опитваме от всяка, осъществената вече фаза, да направим изводи и да научим нещо, което да приложим в следващата. Ще ви дам един пример за такова пренасяне на идеи. Сред жителите на градчето, които вече са се нанесли там, направихме анкети, в които те да кажат какво биха искали още да се направи, какво не им харесва, какво не им достига. Резултатите от тях вече се прилагат в следващата фаза.

В новия квартал се предлагат различни форми на жилища: собствени, под наем, субсидирани. Желанието ни е колкото се може повече различни хора да живеят там. Моето лично мнение е, че те трябва да бъдат от различни възрастови групи. Но понеже жилищата във Виена са много скъпи, а в Асперн цените са по-ниски, към него проявяват интерес предимно млади хора.

Модерен квартал значи ли и модерни технологии в него?

Що се отнася до технологичните решения, в Асперн Виена има всякакви новости: сензори, мониторинг за всякакви данни, например за времето. А отоплението на сградите е различно – при някои е от възобноваеми източници, при други – от соларни съоръжения… Трети изцяло сами си произвеждат енергията. Повечето жилища там са от 4 до 6-етажни. Интересно е, че сега в Асперн почва изграждането на най-високата сграда от дърво. Това ще е експеримент, който ще покаже дали дървото е подходящо за такива строежи. Сградата ще е административна.

Интелигентните решения означават и предварително планиране. Когато проектът стартира, първо построихме метрото дотам, после започна изграждането на градчето. Асперн Виена трябва да се финализира през 2030 г.

Стратегията „Виена – интелигентен град“ е ориентирана към модерните технологии. Но в най-важното в нея е човекът, виенчанинът, и качеството на неговия живот. Затова целта ни е хората да се включат в интелигентните решения. Това означава, от една страна, идеите им да влязат в планирането, а от друга, да им се даде възможност да ползват новите технологии, които внедряваме благодарение и на тях.

А какво се прави за стара Виена?

Едната страна на интелигентните решения е възникването на квартали в нищото, а другата – реновирането на старите сгради. Сега започнахме работа по Европейски фар проект, който свързваме с реновирането на квартал Симеринг /11 общински район/. За него получаваме около 7 милиона евро, които се връщат от Европейския съюз във Виена. С тях ще се обновят две общински сгради. Този проект се провежда в три европейски града – Виена, Мюнхен и Лион. За Виена ръководството му се осъществява от Отдел 25 /за строителство, включително жилищно/. Ние сме им партньор. Цялостният проект за квартал Симеринг обаче включва и мобилността, и образованието, и качеството на живот в него. Казва се „Интелигентни заедно“ и в интернет под това име гражданите могат да дават своите идеи.

Какви са вашите предложения за енергийната ефективност?

Много важна тема за община Виена е парното отопление. Част от енергията за него се доставя от инсталацията за изгаряне на отпадъци в центъра на града. Но един проблем обикновено няма само едно решение. Винаги има няколко идеи. Едната е енергията, която се продоставя, да бъде екологична, другата засяга икономията на енергия, а третата – нейната ефективност. Например, интелигентно решение е разясняването на гражданите как да променят своето поведение, за да спестяват енергия. Самата общинска администрация на Виена се старае да бъде пример за това – в използването на енергията за сградите ѝ, при автомобилите ѝ и т.н. Например Отдел 48, който отговаря за обработката на отпадъците, първи изгради зелена стена на своята сграда, тоест, озелени фасадата си. Друго решение за постигане на енергийна ефективност е сътрудничеството с големите фирми, компании в града. Нашата задача е да им даваме съвети, да ги консултираме: как да избират източниците и доставчиците на енергията си, как да организират логистиката си в града, как да транспортират стоките си. Стига се дори дотам, че те оценяват дори това как може всеки от техните служители да даде своя екопринос. В момента, например, наши колеги са и в румънския град Галац за консултации и интелигентни решения по нов проект в областта на мобилността и стопанисването на паркинги.

Какви интелигентни решения прилагате в сферата на мобилността?

Във Виена се отдава много голямо значение на обществения транспорт. От една страна се разширяват линиите на метрото, на трамваите, а от друга, се опитваме да накараме гражданите по-често да пътуват с тях, за да се намаляват вредните емисии. Не знам дали ви е известно, но във Виена годишната карта за градски транспорт струва 361 евро, тоест, горе-долу по едно евро на ден.

Наред с градския транспорт, акцент във Виена е и лекият транспорт – придвижването с велосипеди, ходенето пеша. На пръв поглед това не изглежда кой знае колко интелигентно решение – има го отдавна. Но  новото, което се опитва да прави община Виена, е да обвърже един с друг различните начини на транспорт. В момента има една фирма към общината, която планира маршрутите на всеки. За целта тя е включила в програма данните за всички участници в движението – обществен транспорт, коли, коли под наем, таксита, ходене пеша и други. Потребителят вкарва желанията си и получава идеи, предложения. Например този, който кара автомобил в определена посока, да вземе и други да пътуват с него, като се комбинират. Целта е да се отговори на потребностите на клиента, да намери той най-доброто решение за себе си, като се избягва движението с автомобил.

Тук има и стимули за това. Например, в сайта на нашия хотел пишеше, че ще има 10% отстъпка от цената за клиентите му, които изберат да се придвижват из града с велосипед.

Възможно е. Трябва да се намери такава форма, която може да заинтересува хората. А какво може да е интересно за тях? Да спестят пари, да им се даде някаква награда и… те се въодушевяват. Но за да се стимулират тези решения е, трябва да има изградена инфраструктура за тяхното осъществяване. Например, да има вело алеи.

Ще остави ли колата си днешният виенчанин, за да се качи в метрото?

О, трябва още много да се направи за това. Виенчани обичат да си карат колите. И не са чак толкова много тези, които карат велосипеди. Но е факт, че все повече млади хора се отказват от колите. Има един интересен показател за сравнение в това отношение – през 2015 г. за първи път са купени повече годишни карти за градски транспорт, отколкото са регистрирани коли. Но като цяло хората тук ползват всякакви възможности за движение. Те имат своята кола, но си купуват и карта, ползват и велосипед.

А как стои въпросът с електромобилите?

Тенденцията е към покачване на техния брой не само във Виена, но и в цяла Австрия. Сега в общинската администрация се дискутира много активно въпроса къде да се поставят още станции за зареждането им. Община Виена и организацията за обществения транспорт стартираха един проект за електротаксита. И точно при него се установи, че станциите за зареждане не са достатъчно и не са разположени на най-подходящите места. Затова сега се обмисля този въпрос. Но трябва да кажем, че нашият град не е хълмист, и този факт предразполага много за ходене пеша или каране на велосипед.

Екатерина Павлова


Материалът е реализиран с подкрепата на Eurocomm – PR Wien.
Снимки: „Дипломатически спектър“ и
www.wien.info

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here