Занаятчийско обучение дава втори шанс на безработни младежи

0

Проектът „Занаятчийското обучение като втори шанс – Chance it!“ предлага един от начините за разрешаване на проблема с непрекъснато растящата младежка безработица. Това съобщи днес на пресконференция в София Мая Кръстева, ръководител на проекта.

sn 3[dropcap style=”flat”]В[/dropcap] рамките на проекта Методическо ръководство ще упътва институциите и занаятчиите как да преодолеят пречките пред обучението на млади хора, отпаднали от образователната система, но останали без перспектива за професионална квалификация.

Според Иван Влаев, председател на УС на Национална занаятчийска камара, този проект се различава от всички досегашни опити за въвеждане на дуалното образование у нас – сега обаче ситуацията в страната налага спешно да се обединят държавните усилия в името на бъдещето на децата. „Занаятчийският производител няма на кого да предаде знанията и опита си, а дете отпада от училище и остава без работа. Трябва да се направи всичко възможно за да се осмисли живота на тези двама души – така ще се осмисли не само техният живот, а и много други животи”, подчерта той.

Анкетите сред занаятчийските производители показват готовност да се включат в този тип образование, заяви Камен Кръстев, председател на Регионална занаятчийска камара – Ловеч. Проучванията са формулирали конкретните проблеми, които трябва да се решат, за да стартира обучението. Някои от тях са свързани с финансова подкрепа за осигуряване на материали за ученика, стипендия или някаква друга помощ за времето на обучението, което се очаква да е поне 3 години. Най-важен обаче е мотивът за включване в този образователен процес – запазване на българските културни традиции.

Според Мариана Проданова, председател на УС на Сдружение „Фабриката”  на занаятчийското производство не трябва да се гледа само от гледната точка на пазара, защото то не е конкурентоспособно. То обаче носи допълнителна стойност и може да се осъвремени чрез използване на нови технологии и съвременен дизайн.

Този проект има потенциал да се превърне от кауза на своите създатели в държавна политика, отбеляза експертът Красимира Брозиг. В процеса на изготвяне на Наръчника са идентифицирани проблемите, чието решаване ще доведе до ефективно въвеждане на дуалното обучение. Така в малките населени места младежите ще получат възможност за реализация и изход от социалната изолация.

Проектът се изпълнява в емблематичния занаятчийски регион – общините Троян, Ловеч, Габрово и Трявна. Дискусията със заинтересованите групи от проекта ще продължи на 27 и 28 април в Орешак, община Троян, където ще се проведе Национален занаятчийски форум.

Партньори на Регионалния ресурсен център за култура „фабриКата” са EUROMASC – European Masters of Skilled Crafts, Норвегия, Регионална занаятчийска камара – Ловеч и Националната гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“.

Допълнителна информация може да се намери на адрес www.fabrikata.eu  и  www.ngogrants.bg.

Проектът „Занаятчийското обучение като втори шанс – Chance it!“ се финансира в рамките на  Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014г.

Размерът на финансирането възлиза на 45 981,03 евро, собственият принос е 5 130 евро, при общ бюджет 51 111,03 евро.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here