Начин на живот, Иван Б.Иванов, Национална галерия, 09.03–17.04.2016г.

0
Композиция 2015

Изложбата на Иван Б.Иванов включва над 60 рисунки и живопис от различни периоди, които показват автора в неговото развитие и разнообразие. Произведенията – портрети, фигурални и абстрактни композиции, са избрани от ателието на художника. Най-ранната работа е от 1965г., а най-късните са от 2015г.

draka_SKOR4Иван Б.Иванов е изключително активен творец, който създава сериозно творчество. Работи в областта на реалистичния портрет, на митологичната композиция и на абстракцията. Създава много рисунки в различни техники, живописни произведения, графики и стенописи.

Роден е на 25 май 1933г. в с.Медовина, Поповско. През 1959г. завършва живопис в Националната художествена академия в София при проф. Дечко Узунов. През годините участва активно в художествения живот на страната, организира самостоятелни изложби у нас и в чужбина.

Иван Б.Иванов е от поколението, което започва творческия си път в началото на 60-те години и което свързваме със значителни промени в отношението към художествения образ. Ранните му работи са азбучници по модерна живопис. Те показват владеене на формата и интерес към подчертаване на нейната категоричност. Фигурите и предметите са моделирани скулптурно, контурът е подчертан, вниманието към принципа на светло-тъмно създава суров ритъм. Фигуралните композиции, натюрмортите и интериорите от този период подчертават реалистичната сила на формата по един модерен начин.

За художника следващата крачка е към стилизиране на изображението и търсене на ритмика по плоскостта на картината. Отказвайки се от светлосенъчното моделиране, Иван Б.Иванов започва да се интересува от други стойности в картината, които ѝ придават различна изразителност. Живописецът разглежда пространството не в неговите три измерения, а като плоска повърхност, по която принципите на разпределяне на напрежението на образа са различни.

Едни от последните цикли на художника синтезират неговите търсения в посока на абстрактната, но създаваща асоциации образност. Тези работи представят важен етап от творческото му развитие. В тях той съвместява уроците на класическата живопис и на модерното изкуство. Създадени на колажен принцип, те демонстрират владеене на живописната повърхност и на отделните елементи като линия, цвят, петно. В тях е постигната поетичност в осмислянето на реалността и превеждането ѝ на универсалния език на изкуството.

[quote]За изкуството се иска характер, житейска позиция, отдаденост, информираност и съмнение във всичко, което създаваш. Когато става дума за творчество, би следвало всяка творба да бъде едно малко откритие.
* * *
Творческият ми подтик е свързан с вътрешната потребност от създаването. В началото творбата е неясна като хармония и стилови особености. Аз често сменям нейните характеристики и започвам отново. За мен е интересно това преодоляване, тези различни решения на задачата. Така се раждат цикли. Понякога вътрешният усет се проявява бързо, друг път се връщам към нещо правено преди години. Това е един непрекъснат монолог, един непрекъснат мисловен процес, който с годините става начин на живот.
* * *
Съприкосновението ми с различните жанрове на изобразителното изкуство ме е правило щастлив от това да откривам в съпротивата на материала нови възможности. Опитът от графиката прави по-добри изявите в керамиката, сграфитото и фреското. Един поток от възможности, които приучават художника на дисциплина и постоянство. Моето любопитство поддържа през годините този ми интерес да започвам всеки път отново и отново, с надеждата някой ден да нарисувам най-хубавата си творба.

Иван Б. Иванов[/quote]

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here