„Гражданскоправна поема“ – необикновената книга на проф. д-р Огнян Герджиков

0
SONY DSC

На 21 ноември най-голямата аудитория на Софийския университет „Св. Климент Охридски събра над 600 почитатели и приятели на един от най-известните съвременни български юристи, авторитетен и обичан преподавател в Юридическия факултет – проф. д-р Огнян Герджиков. Поводът бе премиерата на книгата му „Гражданскоправна поема или „закон, възпят в стихове“, издадена от издателство „Български бестселър. Събитието бе организирано и със съдействието на клуба на юриста „Тодор Пиперков.

На представянето на книгата вечерта самият автор цитира някои отбрани от нея стихове – запомнящи се и вдъхновяващи. За тях се изказаха писателят Димитър Томов, поетът Недялко Йорданов и др. Новият ректор на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков приветства автора и направи кратка професионална рецензия на книгата, като завърши с думите: „… Макар и в областта на иронията и закачката, с тези стихове човек може да се забавлява и да запомни с лекота тази не лека материя.“

На 135 страници талантливото перо на юриста-поет ни потапя по необичаен начин в света на гражданското право. Стиховете му са илюстрирани с прекрасни шаржове от известния художник Калин Николов. Негова изложба съпровождаше и премиерата.

В предговора си към изданието проф. дюн Васил Мръчков изтъква: „Професорът събира в стихове думите, които се обичат и привличат в римувани строфи. Така правните норми, признавани да отправят предписания, се превръщат в благозвучни четиристишия с послания, които достъпно – леко и меко склоняват и убеждават.

Тази магия е присъща само на постигналия съвършенство закон, който се е превърнал в право. Него има предвид Публий Ювениций Целз, когато във II в. от новата ера елегантно определя правото като изкуство на справедливото и доброто.“

А големият Недялко Йорданов, във встъпителен текст към книгата, определя написаното като поява на нов жанр в съвременната българска литература – Правна поезия! Не „правена“, а ПРАВНА. На премиерата той прочете две оди, написани от него и специално посветени на професора.

Повече за книгата вижте на: www.bgbestseller.com

Юлияна Томова

снимки: Издателство „Български бестселър”

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here