39 младши съдии и 31 младши прокурори ще постъпят в органите на съдебната власт през 2016г.

0

На 29 юли, в зала „Тържествена” на Съдебната палата, се проведе процедура по заявяване на желания от одобрените предварително след тежки конкурси кандидати, за назначаване на длъжностите „младши съдия” и „младши прокурор” в българските съдилища и прокуратури. Те направиха това пред членовете на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи на Висшия съдебен съвет. Нейният председател – г-жа Милка Итова, поздрави бъдещите магистрати за доброто им класиране в конкурса, както и за високите резултати. Позовавайки се на препоръките, дадени от Венецианската комисия, и на европейските стандарти в правораздаването, тя подчерта, че в работата им, освен добрите правни знания и умения, от изключителна важност ще бъдат и личните им качества: висок морал, неподатливост, способност да отстоява каузи.

В церемонията, своето желание за назначаване в органите на съдебната власт из цялата страна заявиха 39 кандидати за младши съдии и 31 – за младши прокурори.

DSC_0927

Трябва да припомним, че съгласно изискванията на Закона за съдебната власт и вследствие на направеното планиране, Висшият съдебен съвет обяви конкурс за заемане на 37 свободни длъжности „младши съдия” и 30 свободни длъжности „младши прокурор”. От допуснатите 953 кандидати за младши съдии бяха одобрени 60, а от допуснатите 1089 кандидати за младши прокурори бяха одобрени 74.

В хода на процедурата обаче, за три от органите на съдебната власт – Софийски градски съд, Окръжен съд – гр.Пловдив и Районна прокуратура – гр.Варна, за една свободна длъжност заявиха желание по двама кандидати – с еднакъв резултат от конкурса и еднакъв общ успех от държавните изпити. Тъй като в Закона за съдебната власт не са разписани критерии как да бъде предпочетен един от тях, комисията уважи желанието и на двамата. Това ще наложи щатната численост на трите органа да се съобрази при предстоящото детайлно и дългосрочно планиране на длъжностите в съдебната власт през месец декември 2015г. и преди предстоящото обявяване на конкурсите за младши магистрати през 2016г.

Люба Христова

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here