Пресконференция на тема: представяне на проект „Посланици на правата си”

0

Pressconference 0036На 23 юли 2015г. беше проведена встъпителна пресконференция по проект „Посланици на правата си”, организирана от фондация „Джендър проект в България”. Събитието, на което присъстваха около 40 човека, се проведе в Народно читалище „Гюрга Пинджюрова” в гр. Трън.
В пресконференцията взеха участие Цветислава Цветкова, зам.-кмет община Трън, Станимира Хаджимитова, директор фондация „Джендър проект в България” и Диана Георгиева, проектен мениджър.

Проекта, който ще се реализира в рамките на осем месеца, е в посока овластяване на уязвими групи и ще спомогне за придобиването на нови опитности в областта на гражданските права в Югозападния район на страната, в община Трън. Стремежът на екипа, който реализира проекта е в посока създаване на умения в участниците да поставят публично проблемите си, да знаят как да предприемат подходящи действия за решаването им; да участват в процесите за вземане на решения; да развиват способност за подкрепа и разпространение на механизми за самопомощ и солидарност. Проектът има за цел да интегрира усилията на всички заинтересовани страни: младежи; представители на уязвими групи, в т.ч. роми и хора с увреждания; местни общности; граждански организации; представители на публичната власт.

Познаването на човешките права е основен елемент на гражданската култура, затова и основен компонент е обучение, по време на което ще се запознаят участниците с техните човешки права и отговорности. В проекта са заложени три такива обучения през м. юли и август.  В процеса на обучението ще бъдат идентифицирани и основните теми, които вълнуват представителите на заинтересованите групи и по тези въпроси допълнително ще се дебатира по време на пет срещи тип „социалното кафе”, където участниците ще имат възможност да задават въпроси на представители на местните институциите и на експерти по темата. В рамките на симулационните работилници ще се обърне специално внимание как работят отделните институции, с акцент Бюрото по труда, как да се регистрират като безработни, как да си търсят работа, как да си напишат автобиография, как да се държат по време на среща с потенциален работодател.

Акцент на проекта е организирането на двумесечен практически модул за обучение в занаят на 10 души в тънкостите на грънчарското изкуство в музейния комплекс на с. Бусинци, като по този начин ще се възроди традицията на старата Бусинска керамична школа и ще се помогне на тези от участниците, които проявят интерес по време на обучението, да намерят своята професионална реализация.

След пресконференцията стартира първият модул от предвидените в проекта обучения по граждански права под надслов „Учи твоите права с мен”.

Петя Радева


ПРОЕКТЪТ „ПОСЛАНИЦИ НА ПРАВАТА СИ” СЕ ФИНАНСИРА В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО В БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014г. www.ngogrants.bg

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here