Седем български списания – членове на ERIH PLUS

0

Потвърждението за включването на изданията в Европейския реферативен индекс идва след продължила половин година процедура по проверка и оценка

463414_386265574753258_1930190769_o

Седем престижни български научни списания, издавани от Министерство на образованието и науката, са одобрени и вече са включени в ERIH PLUS – Европейския реферативен индекс за хуманитарни и социални науки. Това са сп. „Стратегии на образователната и научна политика”, „Педагогика”, „Чуждоезиково обучение”, „История”, „Математика и информатика”, „Професионално образование” и „Философия”. Главни редактори на четири от изданията са преподаватели от Софийския университет – проф. Ирина Колева, проф. Емилия Василева, проф. Димитър Веселинов и проф. Пламен Митев, екипите на останалите три се водят от проф. Сава Гроздев – БАН, доц. Тоня Георгиева – Аграрен университет – Пловдив и доц. Георги Апостолов – Югозападен университет.

Потвърждението на ERIH PLUS идва след продължила близо половин година процедура по проверка на българските научни списания. Оценявани са различни критерии, сред които редакционна колегия с членове известни наши и чуждестанни учени, използването на система за анонимно рецензиране на постъпващите текстове (peer review), резюмета на англиски език за всички публикувани статии.

Вече трета година списанията, издавани от издателството на Министерство на образованието и науката – „Аз Буки”, спазват всички критерии на световните реферативни бази данни. Непрекъснато се увеличава броят на учените от цял свят, които желаят да публикуват свои текстове в българските научни списания. Изданията, някои от които имат над 70-годишна история, са място за публикуване на нови идеи, но и платформа за споделяне на опит и добри практики сред училища и учебни центрове от България и техни колеги от цял свят.


За ERIH PLUS

Европейският реферативен индекс за хуманитарни и социални науки (ERIH PLUS) е създаден и разработван от европейски изследователи под координацията на Постоянната комисия за хуманитарни науки (SCH) на Еропейската научна фондация (ESF). Началото е поставено през 2008 г. чрез създаването на ERIH. През 2014 г. отговорността за поддържане и обновяване на регистъра на организацията преминава към Norwegian Social Science Data Services (NSD). Реферативният индекс е преименуван на ERIH PLUS, за да покаже че освен хуманитарни, вече включва и научни издания в сферата на сочиалните науки.

Основната цел на Европейският реферативен индекс за хуманитарни и социални науки е да представя глобално най-добрите идеи, публикувани в академични издания от различни области. Индексът дава възможност на изследователите да представят по обективен начин пред цял свят значимостта на тяхната изследователска дейност.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here