Бойко Борисов да престане да ни поучава по финансови теми

0

България не се нуждае от нов заем от МВФ

Напоследък сме свидетели на организирани атаки срещу банковата ни система, един от малкото останали острови на относителна стабилност в нашата обрулена държава. Нашата банкова система отговаря на всички най-важни условияпо общоприетите в света критерии за стабилност. Това обаче не е достатъчно ако чрез организирано системно разпространение на зловредни слухове и лъжи се разруши доверието на гражданите в банковата система. Защото във финансовата система, част от която са банките, доверието е ключово условие за стабилност.

Prof_Ivan_Angelov09-1 Иван Ангелов

Поръчителите и разпространителите на слухове за предстоящи фалити на търговски банки знаят това и разчитат на наивността и неинформираността на хората за подкопаване на това доверие. Тези слухове подбуждат хиляди притежатели на депозити да си ги изтеглят от „застрашените” от фалити банки, въпреки че гаранционният фонд осигурява неприкосновеността на спестяванията до 100 хиляди евро или тяхната равностойност в български лева. Тикат неинформираните хора към самоубийствено „стадно поведение”, с което губят лихвите си по срочните влогове и рискуват някой да открадне парите им, ако ги съхраняват в дома си. От това губят спестителите, банките и обществото. Всички, освен мошениците.

Подбудителите на такива слухове също знаят, че и най-солидната банка навсякъде по света може да бъде срината ако започне масово теглене в налични пари от депозити на домакинства и на фирми и на други привлечени средства. Защото никоя банка не може и при нормални условия не трябва да поддържа прекалено големи парични наличности. По силата на своята същност като финансов посредник банките привличат временно свободните средства на физически и юридически лица и ги използват за кредитиране и за други цели, за да печелят и да се развиват. Поради специфичните български условия нашите банки са задължени по закон да поддържат 2,5 пъти по-големи парични наличности от общоприетите в ЕС. Въпреки това подстрекателите на масово теглене могат да сринат всяка българска банка ако я атакуват фронтално чрез подкопаване на доверието в нея и предизвикат масово теглене в налични пари, ако деструктивните им опити не бъдат пресечени своевременно. Особено в бедна страна като България и с беден, лъган и ограбван народ като нашия.

БНБ и Правителството разполагат с достатъчно финансови ресурси и с инструменти за стабилизиране на всяка взета на прицел банка, ако действат бързо и решително. Рушителите на финансовата стабилност трябва да бъдат строго наказвани в съответствие с нашите закони. Наказанията за такива деструктивни действия трябва да бъдат дори повишени. Защото това е посегателство не само срещу многогодишните спестявания на милиони хора, срещу финансовата стабилност на икономиката, но и срещу националната сигурност на България.

Подстрекателите за дестабилизация на отделни банки се надяват така да ликвидират и режима на валутния борд. Това обаче показва, че тези хора са икономически и финансово неграмотни, защото не разбират че бордът се крепи на големия ни валутен резерв, който превишава значително необходимия по закона размер и поради това излъчва доверие у хората и институциите. Тези хора не разбират също, че между нестабилността на отделни банки и стабилността на валутния борд няма пряка връзка. Макар, че за плюсовете и минусите на валутния борд, който действа от 1 юли 1997г може да се говори много, при сегашните кризисни условия този режим не трябва да се променя. Валутният борд следва да остане до встъпването ни в еврозоната и въвеждането на еврото. Затова е излишно да се занимавам със стабилността на валутния борд в контекста на ликвидните проблеми в отделни баки.

Такива зловредни слухове обикновено се подбуждат и разпространяват от заинтересовани групи лица. Най-често това са притежатели на големи заеми, които се надяват да спечелят от евентуален срив на кредитиращите ги банки, на цялата финансова система, да предизвикат тотален хаос и свързаната с него висока инфлация. Това би стопило и техните задължения към банките и би улеснило връщането на заемите. Те искаха да повторят престъпния заговор на кредитните милионери и масовите фалити на банки през 1996-1997г. И тук инициаторите на атаката срещу някои банки допуснаха грешка с избора на момента за действие. Те не прецениха, че сегашната икономическа, финансова, социална и политическа обстановка у нас се различава радикално в положителна посока от ситуацията през 1996-97г. Прокуратурата, МВР и органите на сигурността обаче трябва бързо да намерят подбудителите и разпространителите на зловредните слухове и да ги накажат според закона.

Съзнателни или не подбудители на недоверие във финансовата система са и политиците с безотговорните си, най-често професионално некомпетентни, на моменти смехотворни изказвания, фабрикувани лъжи и дори назидателни императивни съвети към професионалистите по финансови проблеми по които те, политиците са кръгли невежи. Притежават обаче самочувствие, че разбират от всичко. Единственото им предимство е, че имат лесен достъп до медиите, популярни са всред хората и доста наивници им вярват. И в този случай сервилните български медии показаха, че обслужват всички други, но не и българското общество. За съжаление, всичко това става сега и у нас. Особено активни са дейците на опозиционните политически партии и най-вече на някои малогабаритни партийки със затихващи функции.

Рекордьор в тази деструктивна дейност е Бойко Борисов, макар че е кръгъл невежа по финансовите проблеми. А и не само по тях. За всеки емитиран до сега заем от настоящото правителство, примерно от един милиард лева с падеж една година, за изплащане на стар заем, без да се увеличава общата задлъжнялост на държавата, без изобщо да разбира за какво става дума, той говори, че се претоварваме с външни заеми, които ще трябва да бъдат плащани от бъдещите поколения. Смешно нали! Смешно и трагично, когато това се върши от човек, който е бил и претендира отново до застане на кормилото на държавата.

През последните месеци и седмици сме свидетели на многобройни негови безотговорни изказвания, че България е фалирала, че е пред финансова катастрофа, че това правителство трябва да си ходи веднага, защото задържането му на власт дори с още една седмица щяло да доведе до фалита на още банки (26 юни 2013 г.). Съдете сами по неговите думи: „Когато финансовият министър каже, че банките са стабилни, това означава БЪРЗО си изтеглете парите”. Или следната престъпна лъжа на едро: „Катастрофата е тотална навсякъде и е непоправима. Управляващите да обявят банкрута на държавата и да докарат МВФ с 5-6 милиарда долара кеш, за да има за разплащане”.

Ето с такива престъпни лъжи Борисов подстрекаваше хората да си теглят депозитите, от което те губят най-много. Неговата подстрекателска дейност е дори по-опасна от тази на разпространителите на зловредни SMS-и. Той изглежда живее с мисълта, че му е позволено да срине държавността и след това да се появи отново като неин спасител. Този човек трябва да бъде обуздан, защото става все по-опасен с безотговорното си деструктивно поведение.

Той обяви едва ли не за национална катастрофа емисията на много успешния държавен заем за 3 млрд. лева от 26 юни, с рекордно ниска лихва и много голям брой на кандидати за участие, потвърдили доверието на световната финансова общност в България, която според Борисов уж е фалирала и е пред катастрофа. Той непрекъснато напомня, че ни предстои финансова катастрофа като гръцката, без да държи сметка и без да разбира, че между двете страни има огромна разлика. Нашият държавен дълг е около 20% от БВП, а гръцкият над 170%. И че всяко сравнение между нас е абсурдно; че то може да се прави само от икономически и финансови невежи или склонни към безотговорно поведение.

След всичко това този човек имаше безочието да твърди тези дни (струва ми се в Стара Загора), че той спасил България от банковата катастрофа и че благодарение на близките му връзки с г-жа Меркел и г-н Барозу те осигурили 3,3 млрд. лева помощ от ЕС. Той и тук не е разбрал за какво става дума. ЕС не ни е отпуснал дори стотинка, а само дава съгласие българското правителство да използва обществени средства за държавна помощ на атакуваните банки, която иначе, при нормални условия е забранена. Горкият, той не прави разлика между предоставяне на 3,3 млрд. лева от ресурсите на ЕС и даване на съгласие от Европейската комисия българското правителство да използва свои средства за държавна помощ поради екстрената ситуация. Волно или неволно Борисов излъга и тук, че е спасител на българските банки от катастрофа. Истината е обратна – българските банки бяха спасени от такъв срив с ефикасните действия на Правителството и на БНБ, въпреки подстрекателствата и некомпетентното безотговорно поведение на Борисов.

Бойко Борисов също трябва да носи отговорност, като всички други българи, за многобройните си подстрекателски изявления. Никой не може и не трябва да стои над закона! Не разбирам защо прокуратурата продължава да бездейства! Защо на него е позволено да подстрекава към срив на банковата и на цялата ни финансова система, нещо което е забранено със закон за всички други българи? Обществото чака отговор от Главния прокурор.

През последните дни, особено след завръщането си от САЩ, Бойко Борисов ни съветва настойчиво да поискаме заем от МВФ за 5-6 млрд. щатски долара и да повикаме МВФ да въведе ред в нашата къща.. На 27 юни математикът проф. Михаил Константинов го коригира като заяви, че са необходими 10 млрд. долара. Не зная кой е подшушнал такава смехотворна идея на Борисов, но това е, меко казано, поредното недомислие, което чувам на тази тема. То показва, че Борисов няма никаква представа как се правят постъпки пред МВФ за заем от държава – член на ЕС, особено от страна с много добри макроикономически и макрофинансови показатели. Всяко искане от българска страна (и от всяка друга страна член на ЕС) в този смисъл трябва първо да мине през Европейската комисия в Брюксел и ако тя е съгласна, да бъде препратено до МВФ във Вашингтон. Такова искане би се посрещнало с недоумение в Брюксел и сигурно ще му бъде отказан пътя към МВФ. И такъв вежлив отказ последва незабавно. От ръководството на МВФ заявиха: „Фондът има готовност да помогне на България, но заем не се налага, защото финансовият сектор на страната е добре капитализиран”.

България има достатъчно голям валутен резерв (близо 14 млрд. евро); достатъчно голям фискален резерв (около 6 млрд. лева). Тези дни получи облигационен заем от около 3 млрд. лева. По молба на българското правителство Европейската комисия разреши страната ни да използва 3,3 млрд. лв. като държавна помощ за банки, обект на престъпни атаки. Големи резерви имат и самите търговски банки. Изброяването на източниците на ресурси може да продължи. Ние сме между страните в ЕС с най-нисък бюджетен дефицит(1,8% от БВП); на второ място сме в ЕС след Естония по нисък държавен дълг (около 19-20% от БВП), при допускан от ЕС до 60% и очакван средно за общността над 85%.

Следователно от чисто финансова гледна точка нямаме никаква нужда от такъв заем. Всеки компетентен финансист в чужбина, който познава показателите на нашата икономика и специално на банковата ни система, ще се надсмее над евентуално наше искане за заем от МВФ. Бойко Борисов е длъжен да знае всичко това, преди да се вслушва в съветите на псевдо експерти и да ни поучава по финансови теми от които нищо не разбира. Изглежда, че от това не разбират и хората от неговото обкръжение. Той обаче е свикнал да се държи безотговорно, защото вече години наред никой не му търси отговорност за недомислията, лъжите и клеветите. И на това отгоре твърди, че бил най-добре подготвен за бъдещ министър председател.

Всеки средно грамотен икономист знае, че финансовите трансфери от МВФ се отпускат само при определени условия. Те могат да се обобщят с две думи – ЖЕСТОКА РЕСТРИКЦИЯ. За да ни отпуснат заем от МВФ, ако изобщо го отпуснат (а аз го изключвам), най-вероятно ще поискат България да замрази повишението на и без това мизерните ни заплати и пенсии през следващите години; да преустанови тяхното индексиране с инфлацията; да замрази всякакви нови назначения в държавния сектор; да повиши рязко цените на електрическата и топлинната енергия, на газта, на водата, на транспортните услуги; да намали всички видове държавни разходи, в т.ч. и за инвестиции; да ограничи бюджетните разходи като процент от БВП; да наложи повишение на акцизи и ДДС; да ограничи финансирането на здравеопазването, образованието, науката, иновациите, културата; да разшири и повиши платеното обучение в университетите; да ограничи субсидиите за материалното производство и за всякакви други цели; да ограничи социалните фондове; да повишава по-бързо пенсионната възраст и изискването за прослужени години при пенсиониране, а също и да отмени или смекчи ранното пенсиониране за тежките професии, да приватизира останалите неприватизирани държавни и общински активи, да не се намесва в дейността на чуждестранните инвеститори у нас и т.н. и т.н.

Спомнете си как беше у нас през годините, когато българската икономическа, финансова, социална и всякаква друга политика се определяха от МВФ. За освежаване прочетете и програмата на МВФ за икономически реформи в Украйна, утвърдена от Управителния съвет на Фонда на 30 април 2014г. Предлагайки нов заем от МВФ Бойко Борисов е длъжен да знае всичко това и да поеме отговорността за последствията пред милионите българи, част от които, кой знае защо, все още сляпо му вярват.

Трудно ми е да се досетя за по-голямо недомислие в икономическата и финансовата ни политика от идеята за нов заем от МВФ, при положение че всички професионалисти у нас и в чужбина твърдят, че нямаме нужда от такъв. Тежко й на България ако един ден Бойко Борисов ще взема решения по този и по други сходни фундаментални въпроси, засягащи съдбата на България! Погрешността на такава стъпка преди 2-3 години разбра дори Симеон Дянков и отказа да ползва заем от МВФ. И постъпи правилно.

Някой може да ме упрекне, че тонът ми спрямо Бойко Борисов е много остър. Да, той наистина е остър, но може би недостатъчно остър. Вече години наред този човек тероризира българската общественост, особено по-интелигентната ѝ част, със своето безотговорно поведение и дори с лъжите си. Вместо да му бъде потърсена сметка, хиляди и хиляди българи са го взели на присмех и не вярват нито на една негова дума. Сутрин той казва едно, по обед се отказва от казаното, а вечер ни сервира друг сюрприз. Човек не знае какво от неговите думи да приеме сериозно. И ако това се прави от обикновен полуграмотен и неинформиран човек в селската кръчма, може да бъде пренебрегнато и простено. В нашия случай обаче се прави от бивш министър председател, който се готви да стане отново премиер. И то със самочувствието, че е най-подготвеният за този пост. Такъв човек на такъв висок пост става опасен за държавата и за седемте милиона нейни граждани. По това всички трябва да се замислим сериозно, и особено българската прокуратура.

проф. Иван Ангелов
Член-кор. на БАН

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here