Журналисти от „Аз Буки” учредиха клуб „Открытая линия“

0

Национално издателство за образование и култураЖурналистите от Националното издателство «Аз Буки» станаха учредители на интересна инициатива – клуб на изкушените от богатството на руския език и култура „Открытая линия”. Новата платформа дава възможност за обмяна на успешни практики, идеи и постижения от живота на русистите у нас. „Големият успех на „Открытая линия”през изминалата година ни кара с още по-голям ентусиазъм да продължим идеята. Затова поставихме началото на новия клуб”, обясни Надя Кантарева-Барух, главен редактор на „Аз Буки”.

„Открытая линия” е инициатива, осъществявана от Национално издателство „Аз Буки” – Министерство на образованието и науката на България и фонд „Русский мир”. Целта на проекта е популяризирането на изследвания на водещи учени в сферата на обучението по руски език, както и насърчаването обмена на опит между българските учители. Повече от година вестник „Аз Буки” и българските научни списания популяризират новите идеи във всички училища, университети и научни институти в България и в над 140 български общности и културни институти в чужбина. Освен на страниците на вестника, тематичните материали намират място и в обособени рубрики на издаваните от  „Аз Буки” научно-методически списания. Водещо е „Чуждоезиково обучение” – съхранило 40 години история и традициите на „Руски език и литература”.

Акцент на инициативата станаха майсторските класове, водени от учени от Държавния институт по руски език «Пушкин» в Москва, Санкт-Петербурския държавен университет, Висшето транспортно училище «Тодор Каблешков», Варненски свободен университет «Черноризец Храбър» и Пловдивски университет «Паисий Хилендарски». Аудиториите в Пловдив, София и Варна, се оказаха тесни за желаещите да участват. 96% от слушателите изразиха желание инициативата да продължи и занапред.

Наскоро издателстов „Аз Буки” отпечата и сборник с текстове, представящи новостите в обучението по руски език в чуждоезикова среда. Материалите са свободно достъпни и на специално създадената за „Открытая линия” интернет страница www.master-rki.net . Статиите в електронен вид поставиха началото на общодостъпна библиотека, от която да черпят знания специалистите по преподаване на руски език и литература в България и българските училища в чужбина.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here