Последната публикация на Фредерик Льоноар

0

“Щастието, едно философско пътуване”

UntitledФилософ, социолог и историк по въпросите на религията, научен работник в областта на социалните науки. Писател. Автор е на около 40 произведения (есета, романи, приказки, енциклопедии) преведени на около 20 езика, продадени в четири милиона екземпляра. Пише също за театър, кино и BD. Работи с Асоциaция, подпомагаща социално слаби: предимно възрастни хора и студенти с нисък доход.

Какво разбираме под “щастие”? Зависи ли то от нашите гени, от нашия шанс или усещания? Това едно продължително състояние ли е или кратко мимолетно изживяване? Не е ли то плод на едно субективно усещане? Необходимо ли е да го търсим?  Може ли да се култивира? Страдането и щастието, могат ли да имат съвместителство?

Преди да си отговорим на тези въпроси, Фредерик Льоноар предлага едно философско пътуване, радостно и пълно с аромати. Една стимулираща разходка в компанията на голямите мъдреци на Ориента и на Запада.

Авторът ни води през градините на удоволствието на Епикур, прави да чуем смехът на Чуанг Тцъ, да уловим тихата усмивка на Буда и Епиктет, както и да усетим радостта на Спиноза, и Ети Хилезум. Едно живо проследяване, наситено с конкретни примери от неговите последни научни открития, за да ни помогне да живеем по-добре.

411YysZFYELПътувайки от страница на страница, читателят се пита дали наистина обича живота си, който води, би ли могъл да му даде истински смисъл. Чрез тази книга, Льоноар опирайки се и на собствения си опит да промени живота си чрез медитации, прави реален поиска в изкуството да бъдем самите себе си, изкуството да  почувстваме красотата на собствения си живот, на умението ни да му се наслаждаваме напълно и да не го напуснем, преди да сме разбрали истинската му цена.

Есето “Щастието, едно философско пътуване” беше очаквано от фановете на автора и пробуди нови размисли в съвременното общество. На срещите си с читателите във Франция и в чужбина, Фредерик Льоноар обича да разказва една мъдрост на суфите:

Другоселец попитал един мъдрец какви са местните хора. А той го попитал какви са хората там, откъдето другоселецът идва.

–         Лоши са, бил отговорът.

–         Ами и тук са такива, казал смирено мъдреца.

Друг чужденец ги приближил и попитал също мъдреца какви са местните хора и той и него попитал какви са хората там, откъдето той идва.

–         Прекрасни са!

–         Ами и тук са такива, отвърнал мъдреца, за почуда на първия странник.

Та, изводът е: ние виждаме хората около нас такива, каквито сме ние самите.”

Фредерик Льоноар е чест гост в предавания на Националното радио и телевизия, а и водещ на такива, както и автор на статии в печата. Но негово лично убеждение е, че би могъл да изрази най-добре вижданията си чрез художествени произведения.

Всяка нова книга на Льоноар е очаквана. Почитателите му са многобройни. Те са на различна възраст, от различни социални слоеве и с различни професии, но всички те го посрещат с желание да побеседват с него за оптимизъм и за пълен със съдържание живот.

Ирина Пла

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here