Представители на Световната банка обсъдиха с БТПП възможности за подобряване условията за бизнес

0

Представители на Световната банка посетиха БТПП и дискутираха с председателя на Палатата Цветан Симеонов и екип от експерти въпроси, свързани с бизнес средата в България. Повод за визитата на международната организация е изследване за растежа на продуктивността в България, втора фаза на доклада за застаряване на населението.

Председателят на БТПП обърна внимание на конкретни примери и затруднения за фирмите в областта на пазара на труда, регулациите и данъците. Цитирани бяха и резултати от проучвания сред членовете на Палатата по обсъжданите теми.

В хода на дискусията Цветан Симеонов отбеляза благорпиятната данъчна среда у нас като предимство, но и подчерта и необходимостта от допълнителни мерки за постигане на напредък – най-важните, от които са намаляване на тежестта върху бизнеса, подобряване на обслужването от институциите и устойчивост за законодателството.

Пред екипа на Световната банка бяха представени отправените от БТПП предложения до компетентните институции в страната конкретни мерки за оптимизиране на бизнес средата и за облекчаване дейността на малките и средни предприятия.

Цветан Симеонов подчерта големия потенциал и обхват на Палатата като организация с най-голяма история и традиция в България, в която членуват компании от всякаква големина – едър, среден и малък бизнес –  от всички сектори на икономиката, търговията и услугите.

БТПП е доказала своите възможности на надежден и лоялен техен партньор в различни търговско – икономически инициативи.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here