Изложби на преподаватели и студенти от международното учебно ателие на проф. Милан Книжак от Чешката академия за изящни изкуства в Прага.

0

Под егидата на Посолството на Чешката република.

Pokana

Творбите (живопис, рисунки, обекти, фотографии, видео и др.), които ще бъдат показани в изложбите в София са дело на преподавателите и студентите от Интермедийния кабинет на проф. Милан Книжак в пражката Академия за изящни изкуства (AVU). Изложбите „I-kona“ и „Може би змии!“ ще бъдат експонирани на 16 и 19 септември в Чешкия център и в галерия „Академия“ на Националната художествена академия. На откриването им ще присъстват проф. Милан Книжак, доц. Милан Перич и студенти от AVU.

I-kona

Откриване на 16.09 от 18:00 часа, Чешки център на ул. „Раковски“ 100.

Изложбата ще продължи до 30.9.2013 година.

Думата „икона“ произлиза от гръцката дума „eikon“, означаваща образ. Оригиналното

значение на „икона“ е свещена творба, но днес се използва в по-широк смисъл като култов

предмет или личност, както и в компютърната терминология.

Творбите, които ще бъдат изложени в Чешкия център отразяват явлението „ортодоксални

икони“ в традиционното българско изкуство, както и явлението „икони“ в съвременното

изкуство. Необходимото условие за студентите при създаването им е внимателно

изследване на ортодоксалните икони. След като се запознаят с произхода и естествените

връзки по темата, студентите могат спокойно да боравят с нея.

Обединяващ елемент на изложбата е форматът „картина“ (вертикален формат 130×100 см), базиран на т.нар. „врата на хармонията“ – традиционна пропорция в размера на картината, т. е. едната страна на квадрата към нейния диагонал в съотношение 1:1,41. Тази канонична пропорция се използва при иконите изобщо. Всеки художник сам е избрал техниката за създаването на творбата си.

 

МОЖЕ БИ ЗМИИ!

Откриване на 19.09 от 18:00 часа, галерия „Академия“ на ул. „Шипка“ 1.

Изложбата ще продължи до 05.10.2013 г.

В изложбата ще бъдат представени както предварително подготвени, в студиото на проф. Милан Книжак, образци на студентски работи (рисунки, обекти, фотографии, видео и др.), така и произведения, които художниците ще създадат в НХА няколко дни преди откриването на изложбата.

[quote]За нуждите на моето ателие дефинирах термина „интермедиен“ като свободно движение на медии. В никакъв случай това не се припокрива с мултимедийността, разбирана като свързване на различни медии в едни цяло. Под „свободно движение“ имам предвид че наред с класическите дисциплини, каквито са създаването на картини и скулптури, студентите могат да използват видеото и компютъра, да създават инсталации (понякога от необичайни елементи), като част от обучението могат да включат литературни, музикални или театрални форми, да помислят за архитектура, разбира се могат да създават и мултимедийни проекти. Това означава, че всички познати и непознати области са еднакво отворени и възприети от тях.“ /Проф. Милан Книжак/[/quote]

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here