“Време е действието да замени реториката,” заяви МОР на срещата на G20 в Санкт Петербург

0

В качеството на председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели, БТПП информира, че на 6 септември В20* проведе разговори с лидерите на страните от G20** в рамките на срещата на върха в Санкт Петербург. Международната организация на работодателите (МОР) направи равносметка на  разговорите, като с удовлетворение отбелязва, че този диалог ще продължи, превръщайки се в устойчив институционален режим на взаимодействие. Това се потвърждава и от намерението на Австралия на срещата на върха в Брисбейн диалогът да продължи.

Групата B20 отправи своите препоръки към правителствата, настоявайки за реализирането на конкретни политически мерки за справяне с безработицата и за създаване на работни места. Съпредседателят на работната група по заетостта на В20 Брент Уилтън – генерален секретар на Международната организация на работодателите, изрази загриженост относно липсата на действия от страна на правителствата, въпреки многото красноречия по отношение на нуждите на малките и средни предприятия (МСП). Г-н Уилтън даде за пример Доклада за бизнес развитие за 2013 година на Световната банка, в който се подчертава, че реформите в много страни на практика са увеличили тежестта върху малките и средни предприятия, което ги затруднява да се развиват и да наемат работна ръка. “B20 призовава страните-членки на G20 ефективно да оценят въздействието на регламента за създаване на предприятия и работни места. Усложненото и тромаво трудово законодателство е основната пречка за МСП, особено когато става въпрос за наемането на работна ръка.” Ключът към заетостта на повече хора, добави той, са програмите за образование и обучение, които дават на отделните лица умения, съответстващи на нуждите на пазара на труда, и насърчават предприемачеството.

Брент Уилтън обяви, че бизнесът продължава започналия си ангажимент за справяне с безработицата сред младите хора с активирането на програмата за глобалните стажове за чиракуване и учене чрез работа на МОР и Консултативния бизнес комитет към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, “които обединяват компаниите от цял свят в инициативата за насърчаване на стажовете – подпомагайки навлизането на младите хора на пазара на труда.”

БТПП многократно е отбелязвала, че въпреки декларираната загриженост за МСП, те на практика са дискриминирани и в българското законодателство. В тази връзка Палатата споделя препоръките на В20 за предприемане на реални стъпки, които могат да дадат резултат в краткосрочна перспектива. Едновременно с това Палатата счита, че е необходимо да се създаде система за мониторинг на изпълнението на тези предложения и препоръки, както и каква част от тях се трансформират в план за действие.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here